Bocskai István Katolikus Gimnázium
Ma 2017. 9. 21, csütörtök, Máté napja van.
Holnap Móric napja lesz.
Az általad nézett oldal: Címlap
Bocskai István Katolikus Gimnázium
A Föld Napja alkalmából iskolai csapatversenyt rendeztünk!

alt15 csapat jelentkezett a természettudományos munkaközösség által meghirdetett vetélkedőre, melynek kiemelt témája a víz, a vízvédelem, az Aggteleki és a Bükki Nemzeti Park élővilága volt.
A vetélkedő első három helyezett csapatának, egy Sárospatak és Sátoraljaújhely természeti és kulturális értékeit bemutató kirándulás a jutalma.
A győztes csapat tagjai:

  1. helyezés: Kórán Alexandra, Lippai Barbara, Tóth Boglárka 11. B osztály
  2. helyezés: Plaszkó Eszter, Sípos Attila, Szilágyi Kitti 9. A osztály
  3. helyezés: Buri Vanda, Gergely Máté, Molnár Gergő 9. B osztály


Búzáné Tóth Márta

Bővebben...
 
Elismerés a kiváló eredményekért

altAz intézményben már hagyomány, hogy ballagás előtt elismerésben részesülnek azok a 12. évfolyamos tanulók, akik négy, illetve hat éven keresztül tanév végén jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt értek el. Jutalomban részesülnek azok a diákok is, akik a kiváló tanulmányi munka mellett a sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Ebben a tanévben 14 tanuló a „Kiváló tanulmányi eredményért”, 4 tanuló pedig a „Jó tanuló - Jó sportoló” elismerést vehette át. A Bocskai István képét ábrázoló bronz plakettet április 21-én, az adorációt követően Dr. Gál András igazgató úr adta át a jutalmazottaknak, akik a Bocskai István Gimnázium Alapítvány jóvoltából ösztöndíjban is részesültek. Gratulálunk!

 


Kalina Beáta
pedagógiai asszisztens

Bővebben...
 
Adoráció április 21-én

Az április 21-ei, pénteki adoráción a csodálatos halfogás esetét ismertette és értelmezte Kocsis Sándor plébános úr:
Amikor egyszer a sokaság hozzá tódult, és hallgatta az Isten igéjét, ő a Genezáret-tó partján állt. Meglátott két hajót, amely a part mentén vesztegelt; a halászok éppen kiszálltak belőlük, és hálóikat mosták. Ekkor beszállt az egyik hajóba, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye őt egy kissé beljebb a parttól, azután leült, és a hajóból tanította a sokaságot. Miután abbahagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak: "Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra! " Simon így felelt: "Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat." S amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik; ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt: "Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram! " A halfogás miatt ugyanis nagy félelem fogta el őt és azokat, akik vele voltak és segítettek; de ugyanígy Jakabot és Jánost, a Zebedeus fiait is, akik társai voltak Simonnak. Jézus akkor így szólt Simonhoz: "Ne félj, ezen túl emberhalász leszel! " Erre kivonták a hajókat a partra, és mindent otthagyva követték őt.
 

 
Országos rendör és tüzoltónap

alt2017. április 22-én, szombaton a kora reggeli órákban indultunk el Budapestre 33 diákkal és 2 rendőrrel, hogy részt vegyünk a VII. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon.
Az érkezést követően közösen megtekintettük a rendezvény megnyitóját, amelyen az országos vezetők tartottak nyitóbeszédet. Az egész napot átfogó program látványos bemutatókkal (kutyás és lovas bemutató, önvédelmi bemutató, lövészet, vezetési szimulátor), koncertekkel, és sok más programmal várta a rendészeti képzésben részt vevő diákokat, illetve a családokat. A helyszínt biztosító Városligetben szinte mindent meg lehetett nézni, ki lehetett próbálni, amit a rendőrök és a tűzoltók használnak.
A rendezvénynek és a csoportunk részvételének is az volt a célja, hogy minél jobban megismerjük a rendőrök és a tűzoltók munkáját.
A diákok számos élménnyel és információval gazdagodtak, amelyet tanulmányaik során fel tudnak használni a következő tanévekben.


Taracközi Katalin
pedagógus

Bővebben...
 
A VÁROS NAPJA

Minden év április 20. napján Szerencs városa megemlékezést tart az 1605. április 17-én a szerencsi országgyűlésen Magyarország és Erdély fejedelmévé választott Bocskai Istvánról.
Ezen alkalomból a helyi református templomban emlékező műsorra kerül sor, melyet a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulói adtak elő.
Az ünnepség elején Dr. Gál András Igazgató Úr köszöntötte a város vezetői és a képviselő testület tagjait, az intézmények vezetőit, egyházi vezetőket, a testvérvárosok képviselőit és minden kedves egybegyűltet. Hangsúlyozta beszédében Bocskai István nagyságát, tetteit, és harcait az elnyomók ellen. Majd felkérte az ünneplőket a Himnusz közös eléneklésére, melyet Daruka Dániel 12.h. osztályos tanuló kísért zongorán.
Ezt követően Balázs Pál református lelkipásztor idézett Bocskai István fejedelem végrendeletéből. Rávilágított arra, hogy az akkor leírt gondolatok mennyire aktuálisak a jelenben is. Fontos a népek és a hívek közötti egység, az atyafiúi szeretet és az Istenbe vetett hit.
Az ünnepi alkalom a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium tanulói műsorával folytatódott.
Póczos Patrik a 9.h. oszt. tanulója Szőnyi Gyula: Hazám című versét szavalta el, majd Plaszkó Eszter a 9.a.oszt. tanulója Pósa Lajos: Magyar vagyok, magyar… megzenésített versét énekelte el.
Wass Albert: Véren vett ország versét Rohály Roland 10.r. oszt. tanuló mondta el, majd az énekkar a Kormorán együttes: Volt valamikor egy régi világ… kezdetű dalát adta elő, melyet Sipos Attila 9.a. és Zakar Adrián 12.a. oszt. tanulók kísérték gitáron. Laczkó Szilárd a 11.a. oszt. tanulója Heltai Jenő: Szabadság című versének elszavalása után Marc Charpentier: Úgy zengjed az élet Himnuszát… kezdetű művét az énekkar énekelte, amit Majoros Réka 11.h. és Képes Panna 10.h. oszt. tanulók fuvolán kísérték. Batsányi János: Biztatás című versét Juhász Vince 10.a. oszt. tanuló szavalta el,ezt követte Gárdonyi Zsolt- Kádár Ferenc: Magyar ének c. műve, melyet Bihari Lilla Ibolya tanárnő énekelte el. Wass Albert: Erdélyi fák között kezdetű versét Póczos Patrik 9.h. oszt. tanuló mondta el.
Erdei Helga 12.Kgb. oszt. tanuló az Ismerős Arcok zenekar Nélküled kezdetű dalát énekelte el, melyet Zakar Adrián 12.a. oszt. tanuló kísért gitáron. Kádas Ákos 10.r. oszt. tanuló Wass Albert: A hontalanság hitvallása című versét szavalta el. A műsor a Székely Himnusz és a Szózat eléneklésével zárult, melyet Daruka Dániel 12.h. oszt. tanuló kísért zongorán.
Az ünnepi műsor végén koszorúzás következett. Koszorút helyezett el a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium nevében Dr. Gál András Igazgató Úr, Szerencs város nevében Dr. Egeli Zsolt és Nyíri Tibor Alpolgármester Urak.
Végül Nyíri Tibor Alpolgármester Úr- aki egyben a gimnázium tanára is-, megköszönte a színvonalas műsort, a megemlékezők szavait, és minden kedves vendégnek, hogy megtiszteltek bennünket és együtt ünnepeltek. Mindenkit invitált a vasárnapig tartó rendezvénysorozatra is, melynek záró eseménye a vasárnapi istentisztelet lesz a református templomban, ahol a nyárádszeredai lelkipásztor hirdeti majd az igét.

Az ünnepi műsort Szegedi Anikó magyar nyelv és irodalom szakos tanár és Bihari Lilla Ibolya ének-zene tanár állította össze és tanította be a gimnázium tehetséges tanulóinak.

Bihari Lilla Ibolya tanár

 

 
KIVÁLÓ EREDMÉNYEKET JUTALMAZTAK VÁROS NAPJÁN

altAz előző évek hagyományaihoz hasonlóan Szerencs Város Önkormányzata elismerésben részesítette azokat a tanulókat, sportolókat és felkészítőiket, akik az adott időszakban kimagasló versenyeredményt értek el a tanulás és a sport területén. Az elismerések átadására április 19-én, a Város Napja programsorozat keretében került sor a Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában. A Szerencsen működő általános és középiskolák diákjai és felkészítőik Nyiri Tibor és Egeli Zsolt alpolgármesterektől vették át az oklevelet.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumból az alábbi tanulók, valamint tanárok részesültek elismerésben országos, megyei és területi versenyen elért kiváló eredményükért, illetve a tanulók felkészítéséért. Gratulálunk a szép eredményekhez!
A jutalmazottak listáját itt tekintheti meg.


Kalina Beáta
pedagógiai asszisztens

Bővebben...
 
Holocaust megemlékezés

altIskolánkban 2017. április 12-én emlékeztünk meg a Holocaust több millió ártatlan áldozatáról. Az emlékező beszédet Hadházi Imréné tanárnő mondta, melyben először az elnevezés eredetéről beszélt, majd emlékezett az európai zsidóság és más kisebbségek szörnyű és szisztematikus elpusztításáról. Ezután iskolánk diákjai emlékeztek színvonalas műsorral az áldozatokra, melyet Tóth Éva tanárnő állított össze Bihari Lilla tanárnő segítségével. Felhívták a diákság figyelmét az emlékezés fontosságára, valamint arra, hogy ilyen szörnyűség többé nem ismétlődhet meg.
A műsor után iskolánk képviselői illetve a megjelent kedves vendégek koszorút helyeztek el a zsidótemető emléktáblájánál.


Daruka Róbert
tanár

Bővebben...
 
A magyar költészet napja

alt1964 óta hazánkban József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. A magyar irodalom ünnepén iskolánk is ünnepi műsorral tisztelgett a magyar líra előtt.  Az ünnepi gondolatokban elhangzott, hogy az irodalom egész életünket végigkíséri, hiszen a versek minden korosztályt megérintenek, mert a szerelmi csalódások vagy éppen a pillanatnyi boldogság érzete egyformán megszólalhat a líra nyelvén. A Balázs Beáta tanárnő által szervezett műsorban Toplenszki Zalán kortárs költőnk, Závodi Gábor verseiből adott elő.  Juhász Vince Petőfi Sándor: István öcsémhez című művét, illetve Laczkó Szilárd végzős tanuló saját költeményét adta elő Mazsorettpróba-fóbia címmel.  A diákok szavalatai mellett megzenésített versek is elhangzottak mint pl: Tiszta szívvel, Füstbe ment terv, Bájoló.  A műveket a következő 10. osztályos tanulók előadásában hallhattuk: Danyikó Dorka, Fia Dominika, Kádár Zsófia, Kerekes Kíra.  Hangszeren kísérte őket Kovács Kristóf, Bárány Balázs, Szikora Bence, Kovács Ákos.

Darai Enikő
német-hittan tanár

Bővebben...
 
Kimagasló eredmény Vizuális kultúrából az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV 2016-17)

altEbben a tanévben is lezajlottak a középiskolások 11. és 12. évfolyamát érintő legmagasabb szintű tantárgyi versenyek. Az OKTV 3 fordulóból áll, mindenki jelentkezhet, de a legfelkészültebb diákoknak van esélye. Így az első fordulóra is viszonylag kevesen jelentkeznek országos szinten.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumból is indulnak diákjaink több tantárgyból. Ezúttal egy tanítványunk: Kecskés Vanda a 12. A osztályból kimagasló eredményt ért el - Vizuális kultúra tantárgyból.
301 diák indult országos szinten az első fordulón, melynek témája: PRIZMA – a tudomány élménye. A feladat összetett: Képalkotás és alkotói napló készítése.
Vanda maximális pontszámmal (80 pont) jutott a második fordulóba, ami Budapesten került megrendezésre, ahol portrérajzolás volt a feladat. Innen is sikeresen jutott tovább, jelentős pontszámmal (97 p.) a 3. döntő fordulóba, ahová már csak a 31 legszínvonalasabb versenyző juthatott be az országból, szintén Budapestre. Nagyon ritkán fordul elő, hogy egy tanítványunk bármely tantárgyból eljuthasson erre a szintre, különösen művészetekből, mivel gimnáziumunk nem művészeti jellegű.
Büszkék vagyunk Kecskés Vanda teljesítményére, iskolánknak sok szép díjat, versenyeredményt hozott az utóbbi 4 évben!

Rolek Ildikó Ágnes / Vizuális kultúra szaktanár
 

 
LELKI NAP A BOCSKAIBAN

altGimnáziumunkban 2017. április 7-én került sor a tanév második Lelki napjának megtartására a tanulók és a tanárok részvételével . A lelki nap szellemiségét meghatározta a nyolc boldogság egyikének középpontba helyezése:  A SZELÍDEK ÖRÖKLIK A FÖLDET.
A lelki napot Gazdóf Miklósné igazgató-helyettes nyitotta meg. Mielőtt a programot ismertette, hangsúlyozta, hogy a húsvéti ünnepkör mennyire lélekemelő lehet a keresztény embernek. Ezután Kocsis Sándor atya a Szentháromnap történetéről tartott érdekes előadást: a nagycsütörtöktől a vasárnapig terjedő időszak jelentős történéseinek bemutatását képzőművészeti alkotások kivetítésével tette szemléletessé. Ezt követően Nagy Krisztián hernádnémeti plébános A szelídek öröklik a földet mélyebb üzenetének megértésében segítette a hallgatóságot.  Beszédének lezárásában emlékeztetett arra, hogy a hit Isten ajándéka, amit mindannyian megkaphatunk.
A tanulók a lelki nap következő részében A teremtett világ védelme gondolat jegyében osztálykeretben tanáraik irányításával kreatív  feladatokat oldottak meg (plakátkészítés, szerepjáték, idézetösszerakás, activity). Az aulában a délelőtt folyamán Rolek Ildikó tanárnő irányításával a diákok egy része a Földet jelképező két méter átmérőjű farostlemezen földmozaikot készített színes kupakokból.
A lelki napot Szentmise zárta, amelyet Kocsis Sándor és Nagy Krisztián plébánosok celebráltak, iskolánk diákjainak énekével és zenei közreműködésével kísérve.
A lelki nap mindannyiunk számára lehetőséget teremtett arra, hogy legnagyobb keresztény ünnepünket, a Húsvétot szellemiségében mélyebben, hitünkben megerősödve éljük meg.

Gergely Lászlóné
tanár
 

Bővebben...
 
Nevelési értekezlet

A 2016/2017-es tanév munkatervének megfelelően került sor intézményünkben a soron következő nevelési értekezletre 2017. március 30-án, melynek témái a következők voltak:

  1. Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes a mérés-értékelés témán belül a 2016. évi kompetenciamérés eredményeit elemezte intézményi szinten, kiemelve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok képességszintjeit.
  2. Dr. Gál András igazgató a beiskolázás tapasztalatairól számolt be, utalva az országos tendenciára, hogy folyamatosan csökken a gyermeklétszám, amely a hozzánk jelentkező tanulók létszámában is megnyilvánul. Törekednünk kell a gimnázium vonzerejének megtartására és növelésére.
  3. Bodnár György igazgatóhelyettes a május-júniusi érettségi vizsgák tudnivalóiról és szabályairól tájékoztatta a nevelőtestületet.
  4. Kocsis Sándor plébános az április 7-ei lelki nap programját vázolta fel a tantestületnek. A lelki nap végén Húsvéti szentmisével zárjuk majd a tartalmas napot.

Bodnárné Göndör Magdolna
szaktanár
 

 
Siker az Országos Történelem Versenyen

altAz Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája idén 6. alkalommal rendezte meg éves történelem versenyét, melynek témája "A kiegyezés és kora. Magyarország 1849-1914 között" volt. A verseny három írásbeli fordulójának eredményei alapján, a 2017. április 08.-án Egerben megtartott országos szóbeli döntőbe jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium csapata, ahol nemes és magas színvonalú küzdelmet követően az igencsak előkelő 5. helyezést szerezték meg. A csapat tagjai: Toplenszki Zalán és Gaál Eszter 12. A, valamint Sándor Bence 10 A osztályos tanulók voltak. A tanulók felkészítője Jancsovszki Máté, a Gimnázium történelem-földrajz szakos középiskolai tanára volt.

Jancsovszki Máté
Történelem tanár

 

Bővebben...
 
Sportpályák felújítási munkálatai

altMárcius hónapban elkezdődtek a kültéri sportpályák felújítási munkálatai. A karbantartás időszerűvé vált, mivel a folyamatos használat mellett, a műfüves focipályát körülvevő védőpalánk lecei eltörtek és balesetveszélyessé váltak. Az iskola karbantartói végezték a törött elemek pótlását, cseréjét. A kapu is új hálót kapott. A felújítást követően a pályán a balesetveszély elhárult. Továbbá a helyi tűzoltók felajánlották - miután ők is rendszeresen fociznak a műfüves pályán - hogy a pálya körüli védőháló elszakadt részeit emelőkocsijuk segítségével pótolják, megjavítják. A műveletet el is végezték. Ugyancsak tavaszi karbantartást igényel a teniszpálya is, amit salakkal töltjünk fel, valamint a vonalazást is újra el kell végeznünk. Az aszfalt borítású kézilabda-és kosárlabda pálya repedéseinek kijavítása is szerepel a további tervekben.

Bővebben...
 
Rákóczi megemlékezés
2017. március 27-én II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottak a fejedelem emlékművénél Szerencsen. A megjelentek – köztük a város vezetősége és az oktatási intézmények igazgatói – Dr. Egeli Zsolt alpolgármester úr ünnepi gondolatait hallgathatták meg, majd a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola növendékeinek műsora következett. Az ünnepség zárásaként az emlékezők elhelyezték a tisztelet koszorúit II. Rákóczi Ferenc mellszobra előtt.
Intézményünket Dr. Gál András igazgató úr képviselte, aki Dr. Egeli Zsolt alpolgármester úrral koszorúzta meg az emlékművet.
 
 
 
Teremtésvédelmi Nap

altA Ferenc pápa által Laudato si’ kezdetű, az Isten által teremtett világ gondozásáról szóló enciklikájának szellemében, Dr. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium iskolavezetősége, 13 pedagógusa, valamint több mint 100 tanulója nagy örömmel és aktivitással vett részt az önkéntes segítségen alapuló Egyházmegyei Teremtésvédelmi Napon.  Az eseményen részt vettek a szerencsi Polgármesteri Hivatal dolgozói, valamint a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás munkatársai is. A nemes kezdeményezést Koncz Ferenc polgármester úr szavai nyitották meg.
A program célja, hogy a diákok együtt tisztítsák meg környezetük egy szegletét, így gondoskodva az Isten által teremtett világ védelméről, továbbá hogy beszélgessenek korunk emberének felelősségéről és a fenntartható világ lehetőségeiről napjainkban.
A gyerekeknek érezniük kell azt, hogy közös otthonunk megvédése nem ismer halasztást, ez egy olyan sürgető kihívás, mellyel a kor emberének mihamarabb szembe kell néznie. Az emberiségnek még nem járt le az ideje, s ha mindannyian, együtt, összefogva teszünk környezetünkért, akkor sikerülhet megóvnunk, de minden bizonnyal élhetőbbé tennünk.
Köszönet a felhívásra reagáló diákoknak és kollégáknak, hogy munkájuk eredményeként megtisztult a gimnázium udvara és a kollégium területe, valamint a Római Katolikus Plébánia és környéke.

Jancsovszki Máté
földrajz szakos tanár

Bővebben...
 
Véradás

alt2017.március 24-én immár 7. alkalommal a helyi Vöröskereszttel együttműködve véradást szerveztünk, ahol az iskola 18. életévét betöltött tanulói és a tantestület tagjai vettek részt. Fontosnak tartjuk, hogy a szolidaritás ezen módjával is megismerkedjenek a tanulók. Köszönet a 67 résztvevőnek, akik vérükkel segíttek embertársaikon.

Dr. Búzáné Tóth Márta

Bővebben...
 
Víz Világnap

altMinden év március 22-én, a Víz Világnapján,  a figyelem az élet nélkülözhetetlen feltételére,  a vízre irányul. Iskolánkban ezen a napon a tanulók az aulában lévő kivetítőn egy figyelemfelkeltő, elgondolkodtató diasorozatot nézhettek meg a szünetekben. Praktikus tanácsokat kaptak, hogy apró odafigyeléssel hogyan takarékoskodhatnak a vízzel.

Dr. Búzáné Tóth Márta

 
Bocskais diákok kiemelkedő eredményei a B-A-Z Megyei Középiskolai Rajzversenyen

altEbben a tanévben is megrendezésre került a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumban a középiskolások grafikai, rajzi, képalkotói versenye!
A Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium néhány diákja az utóbbi 4 évben minden alkalommal első-második vagy harmadik díjjal kitüntetett festményt, grafikát alkotott!
Ebben a tanévben, a szokásos márciusi megmérettetésen:
Pelbárt Enikő 12. A osztályos tanulónk „ CSENDÉLET SZÍNES MEGOLDÁSSAL” kategóriában megnyerte a megyei I. díjat
Perecsi Enikő 12. A osztályos tanulónk „ FIGURA ENTERIŐRBEN, FEJTANULMÁNY ” kategóriában megnyerte a megyei III. díjat!
Gratulálunk a két rendkívül tehetséges és lelkes diákunknak, akik évek óta kiemelkedő eredményeikkel gazdagítják iskolánk hírnevét!
Rolek Ildikó Ágnes / Vizuális kultúra szaktanár /

 

Bővebben...
 
Kisérettségi

alt2017. március 20-22. az idegen nyelvi és a természettudományi kisérettségi időszaka volt. A 10-11. évfolyamos tanulók számoltak be 2 ill. 3 évi nyelvi tudásukról avagy a biológia,  földrajz, kémia és fizika tantárgyakban való előrehaladásukról. Kisérettségink célja a rendes érettségire való felkészítés az előírás szerint meghatározott idők (felkészülés, témakifejtés) betartásával, a százalékos értékelés alkalmazásával. Tanulóink többsége komolyan veszi ezt a vizsgát, mivel háromszoros súlyozással számít be a tanév végi tantárgyi eredményükbe.


Gazdóf Miklósné
igh.

Bővebben...
 
Március 15

altMáricus 14. reggele ünneplőben találta iskolánk diákjait, akik méltóképpen emlékeztek meg a 169 évvel és egy nappal korábban történt eseményekről és az azokat követő szabadságharcról. A műsort a Himnusz közös éneklése után Szemán Gábor tanár úr ünnepi beszéde nyitotta. Plaszkó Eszter 9.A osztályos tanuló népdal énekét követően a 10.R osztályos diákok főként Petőfi-versekkel, valamint iskolánk énekkara Kossuth-nótával bilincselték le a megemlékezőket. A Szózat közös éneklésével záruló ünnepi műsor után a 9. évfolyam részt vett a Kossuth-szobornál lévő koszorúzáson iskolánk igazgatójával, az igazgató helyettesekkel és a szaktanárok kíséretével. A színvonalas műsor szereplőinek felkészítése Taracközi Katalin és Bihari Lilla Ibolya tanárnőknek köszönhető.

Árvai Zsolt
angol tanár

Bővebben...
 
Beszámoló

2017.március 17.-én került megrendezésre az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanács „ÉReTT hálózat a tehetséges fiatalokért” című szakmai rendezvény, amelynek a  Miskolci Rendészeti Szakközépiskola adott helyet.
A Szakmai Fórum résztvevőinek köszöntését Bagi István r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az ÉReTT elnöke, a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium igazgatója tartotta, majd azt követően az aktuális információkat a rendészeti képzésről Lövei László r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, az ÉReTT munkacsoport-vezetője ismertette.
Az előadáson még többek között szó volt a tehetségazonosításról a rendészeti képzésben, az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjairól, valamint a tehetségsegítő programok erőforrásairól, a partnerek szerepéről, jelentőségéről a tehetségsegítésben.
A program zárásaként az aktuális problémák megbeszélését, valamint a témával kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg.
Szerencs, 2017. március 17.

Erdélyiné Mészáros Erika

 
Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Felvételiző Diákok!

Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek. Sok tanuló a Bocskai István Katolikus Gimnáziumon belül több tagozatot is megjelölt, ezért több rangsorban szerepel, de természetesen csak egy tagozatra nyer felvételt. Ekkor a többi tagozaton elfoglalt helye felszabadul. Akik más iskolát jelöltek meg első helyen és oda felvételt nyernek, akkor ők a mi rangsorunkból kiesnek. Az így felszabadult helyek szintén betölthetők lesznek a minket első helyen megjelölő, a rangsorban mögötte álló jelentkezőkkel.
Az egyes tanulmányi területekre felvett tanulók listája csak a felvételi eljárás végén, az Oktatási Hivatal által visszaküldött adatok alapján válik véglegessé. A felvételi eljárás hivatalos eredményéről 2017. április 26-ig írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket és az általános iskolájukat.

 

 
« ElsőElőző1234KövetkezőUtolsó »

2. oldal / 4