Bocskai István Katolikus Gimnázium
Ma 2019. 1. 18, péntek, Piroska napja van.
Holnap Sára napja lesz.
Az általad nézett oldal: Címlap
Bocskai István Katolikus Gimnázium
Laudáció, 2018.09.28.

alt„Uram, mutasd meg nekem a Te utadat, hogy járhassam a te igazságodban és teljes szívvel tiszteljem nevedet!”
Plébános úr a következő témában elmélkedett a mai napon:
Ókori könyvekről, melyet papiruszra majd pergamenre vetettek. Kumráni tekercsről, melyet 1947-ben találtak meg. Az Újkori tekercsről, könyvnyomtatás előtti s az azt követő időkről, mely nem másról szólt, mint az emberiség gondolatainak papírra vetése.
Két nagyon híres fordítást említhetünk meg, mely az Ószövetség könyveiből fennmaradt. Az egyik Egyiptomból, melyet 72 tudós fordított le, mind egyezett, pár szó kivételével Kr.e. 150 körülről, míg a másik Szent Jeromos fordítása latin nyelvre.
Hazai vonatkozásban részletesen kitért Károly Gáspár 1590-ben készült első magyar nyelvű fordítására, mely a reformáció idejére esett. Ennek mintájára készíti el Káldi György 1626-ban katolikus-magyar fordítást. Itt hangsúlyozta ki Plébános úr, hogy nagy az egység a katolikus-református egyház között a fordítás tekintetében. 1600 nyelvre fordítják le világszerte a Szentírást, mely azért nagyon fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen.
Végezetül az Evangélium felolvasása után kérdést intézett a diákokhoz: Kinek tartjuk Jézus Krisztust? A válasz egyértelmű: mindenkinek az életében jelen van: az élet bármely területén, a megbocsájtásban és imádságainkban.

Szerencs, 2018.09.28.
Erdélyiné Mészáros Erika

Bővebben...
 
Bocskai kupa

alt2018. szeptember 30-án megrendezésre került iskolánkban „Bocskai kupa” elnevezésű fiú kispályás labdarúgó torna 9 csapat részvételével. A kupa a diákönkormányzat szervezésében zajlott. A tornán csak a gimnázium diákjai vehettek részt osztályonként 5+1 fős csapatokat alkotva. Más osztályokból való átigazolás is megengedett volt. A mérkőzések két pályán zajlottak: a műfüves és az újonnan átadott kézilabdapályán, 2 x 5 perces mérkőzésekkel. A torna első három helyezettje oklevél, érem, kupa díjazásban részesült.
A torna helyezettjei:
1. 12. R „Sevilla Sekanál”
2. 12. C „Elite Farkasok”
3. 12. R „Etil Alakulat”
A győztes csapat tagjai: Négyesi Péter, Lencsés Ábel, Sváb Martin, Vámosi Árpád, Rohály Roland, Csengő Krisztián, Kostyánszki Sándor.
A tornán egyéni díjazásban részesült Horvát Erik (legjobb játékos), Fridrik Roland (legjobb kaspus), Kiss Sándor (gólkirály) személyében.

Bővebben...
 
Vendégünk volt a Széchenyi-kutató Professzor!

alt2018. szeptember 27-én - nem sokkal a Bécsben, Széchenyi István életét bemutató előadása után - iskolánkban járt Dr. Takács Imre professzor, Széchenyi-kutató, volt országgyűlési képviselő. A 12. A osztály tanulói megismerhették a „legnagyobb magyar” családi hátterét, politikai szerepvállalását a reformkor idején. A rendhagyó történelem órán a végzős diákok sok érdekességet tudhattak meg a XIX. század első felének Magyarországáról, melyet minden bizonnyal hasznosítanak majd a közelgő érettségi vizsgán.

 

Braun Csaba
Szaktanár

Bővebben...
 
Laudáció, szept. 21.

altA mai adoráción történeteket kaptunk különböző típusú találkozásokról. Rögtön az első példa a harmadik típusú találkozások köréből került ki. Híradást kaptunk egy a közelmúltban rendezett konferenciáról, ahol az egyház és a NASA emberei egyszerre jelen voltak, és ahol a Földünkről összegyűjtött földöntúli tárgyakat vonultatták fel. Megtudtuk azt is, ha léteznek földön kívüli értelmes lények, akkor ők az isteni jóság irgalmáról és a Megváltóról csakis a földi emberek által szerezhetnek majd tudomást egy esetleges jövőbeli találkozás során.
A második találkozás-történet a csángó Antal Veronikáé. Ő 1935-ben született Botfalván négy testvér legidősebbikeként. Már fiatalon elhatározta, hogy istennek szenteli életét és felvételt kért a falujában működő Assissi Szent Ferenc missziós nővérek kongregációjába. A kommunista diktatúra azonban keresztülhúzta terveit és a szerzetesi életre készülő gyermeket elvitték a faluból miután a rendházat bezárták. Ezután Veronika a helyi plébános tanácsára tisztasági magánfogadalmat tett, gyerekeket, beteg időseket ápolt és szent életet élt, amíg egyszer elborult elméjű fiatal férfi - Veronika ellenállván erőszakos nemi közeledésének - meg nem ölte. Az ő történetének apropója a szeptember havának 22. napján történő boldoggá avatása. Példája arra tanít minket, egészítette ki Sándor atya magyarázatával a történetet, hogy annyit érünk emberként, amennyire hajlandóak vagyunk elmenni saját jóságunk, tisztaságunk és becsületünk megtartásában.
A harmadik találkozás a Dél-olaszországi Pescaraból származik, és egy szent és együgyű életet folytató, de fiatalon meghalt fiú és teremtője hosszas testi szenvedések utáni találkozásáról szólt. Utolsó mondataiban biztosította az őt halálos ágyán körülvevőket, hogy tekintetével továbbra is kíséri majd őket odafentről. Azzal visszaadta lelkét teremtőjének és sűrű rózsaillatot bocsátva öt napig feküdt ravatalán e csodával bizonyságot téve élete szent voltáról. Az ő boldoggá avatása is jelen hónap ünnepe.
Negyedszerre pedig egy példázatot hallottunk egy metaforikus utazásról a fizikai és az emberi hidegség tartományába; egyszerre éreztük a sarkkörön túli zord fagyot és az emberi szívet szorító önzés belső hideg fagyasztó hatását. Egy távoli, északi sziget ember nem lakta táján az önzés hidegében megfagyó egymástól elhidegült emberek képével bocsátotta el Sándor atya közösségünket a hétvégére. Története az emberi szeretet és önzetlenség tüzének áldozathozatal általi élesztésére és táplálására hívott fel mindannyiunkat.

Szerencs, 2018. szeptember 21.

Éliás Balázs

Bővebben...
 
Véradás

 alt

 
Tanévnyitó szentmise

altA 2018/2019-es tanévben évfolyamonként vettünk részt a tanévnyitó szentmisén. Plébános úr minden évfolyam számára megtalálta azt a központi gondolatot, amelyet a tanulók a tanév során vezérfonalnak tekinthetnek. Kiemelt szimbólum volt a „vadludak vonulása”, ahol a vezér viszi a jó, követhető úton a csapatot magával. Viszont ne veszítsük szem elől azokat az éppen gyengélkedő, segítségre szoruló társakat sem, akik felkarolásra, istápolásra szorulnak. Együtt, közös célért küzdve, becsülettel és tisztességgel, jósággal és szeretettel haladjunk azon a hosszú úton, amely a 9. évfolyamtól elvezet a 12. évfolyam sikeres befejezéséig. Ehhez kértünk erőt, egészséget és Isten áldását.
Gazdóf Miklósné
igh.

Bővebben...
 
Becsengettek! Megkezdődött a 2018/2019-es tanév.

altA hosszú, forró nyár végén 2018. augusztus 31-én, pénteken került sor a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 65. tanévének megnyitójára. A Himnuszt a diákok és tanáraik együtt énekelték, melyet Takács Zsanett 11. A osztályos tanuló szavalata és Danyikó Dorka 12. A osztályos tanuló éneke követett.

Dr. Gál András igazgató úr köszöntötte a megjelent vendégeket, szülőket, pedagógusokat, tanulókat. Külön üdvözölte az új 7. és 9. évfolyamos tanulókat, akiknek mielőbbi beilleszkedést és eredményes, boldog „Bocskais létet” kívánt. Tájékoztatta a diákokat a személyi változásokról, a nyár folyamán végzett felújításokról, ismertette a tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalókat, majd a 2018/2019-es tanévet hivatalosan is megnyitotta.
Végezetül Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes az elkészült órarendről és az első hét aktuális teendőiről tájékoztatta a diákokat, majd valamennyi kollégának és tanulónak örömteli tanévkezdést kívánt.
Egeresiné Gáliczki Szilvia
szaktanár
Bővebben...
 
13. évfolyamos diákjaink szakmai elismerése

altA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a hagyományokhoz hűen idén is köszöntötte a szakmában kiváló eredmény elért végzős tanulókat. Az eseményt a népkerti Vigadó Étteremben 2018. június 4-én tartották, ahol Bihall Tamás elnök adta át az emléklapot iskolánk három tanulójának is: Hornyák Noéminek, Kovács Dórának, Sárai Evelinnek, akik a tanév során és a szakmai vizsgán is kitűnő eredményt értek el. Gratulálunk!


Kovács Judit szaktanár/osztályfőnök

Bővebben...
 
Sikeres szakmai vizsga

 altÜgyintéző titkár (54 346 02) OKJ-s bizonyítványt kapott 13 végzős diákunk 2018. június 1-jén. A vizsga három részből állt: gyakorlati, központi írásbeli és szóbeli tevékenység. A vizsgabizottság négy jeles, hét jó, két közepes minősítésű bizonyítvány állított ki a jelölteknek. Gratulálunk tanítványainknak és sok sikert kívánunk!

 


Kovács Judit
osztályfőnök, szaktanár

Bővebben...
 
Ballagás a Gimnáziumban

2018-ban is elérkeztünk a tanév legnemesebb eseményéhez, a ballagáshoz. Az igazi ünnepet megelőzően a diákok szerenádot adtak tanáraiknak, majd péntek délelőtt a hagyományoknak megfelelően kreatív jelmezekbe öltözve vonultak végig a városon a bolondballagás keretében.

Szombaton érkezett el az ünnepélyes búcsúzás tetőfoka, amely délelőtt 10 órakor vette kezdetét, a kivetítéssel, melyben a szülők büszkén szemlélhették meg gyermekeik négy év alatt elért teljesítményét. A kivetítést követően a ballagók énekszóval járták körbe az általuk szeretett gimnázium épületét.

A 11. évfolyam nevében Karasz Flóra megható szavakkal búcsúztatta el a végzős diáktársait, ezután a 12. évfolyam nevében Gál Réka búcsúzott el az itt maradó tanulóktól. Ezt követően a szalagkötések következtek, majd a Szerencsi Tehetségekért Alapítvány és Bocskai Alapítvány összesen 31 tanulót díjazott kiváló tanulmányi, valamint sport teljesítményéért.
A ballagást Kocsis Sándor címzetes esperes köszöntője, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő beszéde, valamint Dr. Gál András, a gimnázium igazgatójának ünnepi gondolatai zárták. Zárásképpen Asszú Áron 11. A osztályos tanuló szaxofon kíséretével a végzősök igazgató úr és osztályfőnökeik vezetésével kivonultak a gimnáziumból.

A 11. évfolyam osztályfőnökei
 
 
Felhívás

 alt

 
Teremtésvédelmi lelki nap

altIskolánkban, 2018. április 23-án Teremtésvédelmi lelki napot és Településszépítő közösségi napot tartottunk.

A program közös imádsággal indult, majd  a reggeli áhítat során Versler Sándor a Miskolci Mindszenti Plébánia káplánja tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, hogy nem azért kaptuk a Földet, hogy csak használjuk, hanem azért is, hogy gondoskodjunk róla, valamint a teremtésvédelem és a környezetvédelem közötti különbséget is taglalta.
 Ezt követően a tanulókat csoportokra bontottuk. Egy részük teremtésvédelmi vetélkedőn vett részt, a többiek megkezdték a település szépítő közösségi napot, amely során a Föld Napja alkalmából a városban a Várkert, a Kisboldogasszony templom és a Római Katolikus Plébánia udvarát tisztították meg a hulladékoktól. 
Az iskola udvarán virágokat ültettek, füvesítettek, megtisztították az iskola alakuló terét, kültéri ping pong asztalt és kültéri padokat készítettek. A teremtésvédelmi nap az EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. projekt keretében valósult meg.
A teremtésvédelmi témakörű vetélkedő színes programot biztosított a diákok és tanárok számára. A diákok 8 állomáson vetélkedtek. Ezek között volt filmfelismerő játék, képkirakó, keresztrejtvény, plakátkészítés, activity, de próbára tehették magukat a tanulók ereklyék felismerésében is, tudományos cikkek pletykákásában, illetve volt olyan állomás, ahol modern és teremtésvédelmi tízparancsolat megalkotása volt a feladat. 
A pontszámok összesítése alapján a vetélkedő győztese a 11. C osztály lett.
A lelki nap osztályonkénti közös ebéddel zárult, amelyhez köszönjük Czina György (Hűtőház), Hirkó Márk (Szárazvölgy Gyöngye) és a Bocskai István Gimnázium Alapítványának támogatását.

Jakab Tamás
osztályfőnöki munkaközösség vezető
 
Bővebben...
 
Rendőr és tűzoltónap

alt2018. április 21-én a rendészeti képzésben részt vevő tanulók egy csoportjával Budapestre utaztunk, ahol a VIII. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon vettünk részt.

A kora reggeli órákban 40-en indultunk útnak. A megnyitót követően a diákok változatos programok közül választhattak.
- Magyar Honvédég bemutatója
- BRFK Rendészeti Szervek Motoros Alosztályának bemutatója
- Készenléti rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága kutyás bemutatója
- Helikopteres bemutató
- Közelharc bemutató
- Tonfa bemutató
- Lovasbemutató


Taracközi Katalin
pedagógus
Bővebben...
 
Holokauszt emléknap

Április 16. a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja. Városi ünnepség keretében emlékeztünk gimnáziumunkban azokra a honfitársainkra, akiket 74 évvel ezelőtt megfosztottak jogaiktól, vagyonuktól, emberi méltóságuktól, végül pedig az életüktől is. 1944-ben e napon kezdődött a hazai zsidóság igazi tragédiája, megindult az északkelet-magyarországi és kárpátaljai zsidóság gettósítása.

Daruka Róbert ünnepi beszédében kitért arra, hogy bár a nácizmus a történelem szemétdombjára került, a szélsőséges eszmék ma is léteznek a világban, ezért kell ápolnunk ártatlanul elhunyt honfitársaink emlékét.
A gimnázium tanulóinak tolmácsolásában megható visszaemlékezéseket hallhattunk a holokauszt borzalmairól, emberi ésszel felfoghatatlan történéseiről. 


Dombrádi Edit
 
 
Siker az Országos Történelem Versenyen

altAz Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája idén 7. alkalommal rendezte meg éves történelem versenyét, melynek témája "A reformáció" volt. A verseny három írásbeli fordulójának eredményei alapján a 2018. április 14-én, Egerben megtartott országos szóbeli döntőbe első helyen jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium csapata, ahol nemes és magas színvonalú küzdelmet követően az igencsak előkelő 5. helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Danyikó Dorka Csilla, Sándor Bence és Szepesi Bennó, 11. A osztályos tanulók voltak. A tanulók felkészítője Jancsovszki Máté, a gimnázium történelem-földrajz szakos középiskolai tanára volt.


Jancsovszki Máté
történelem tanár
 
Bővebben...
 
KATOLIKUS TALÁLKOZÓ - 2018. MÁRCIUS 28.

altAz EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. „Társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban” című pályázat keretén belül Katolikus találkozót szerveztünk 2018. március 28-án.

A Katolikus találkozó első állomása a szerencsi Munkás Szent József templom volt, ahol a Húsvéti szentmisén vett részt a gimnázium összes tanulója és pedagógusai.

A szentmise után 110 fős csoport indult két busszal Monokra, ahol Rácz Bertalan plébános fogadott minket a Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban.
A plébános úr ismertette a templom és a Kálvária-hegy történetét,a majd Demeterné Bártfay Emese polgármester asszony Monok történelmébe avatott be minket.

A diákok műsora után a csoport közös sétát tett a Kálvária hegyre, ahol Kocsis Sándor plébánossal közös imát mondtunk el.

Szerencs, 2018. április 5.

Dr. Gál András PhD
igazgató

Bővebben...
 
Ünnepi megemlékezés a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban

altA szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzésének megőrzése fontos a köznevelési intézmények életében. Ennek jegyében évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk nemzeti ünnepeink megünneplésére. Az idén a március 15-ei események 170. évfordulóján emlékeztünk a márciusi ifjakra. 

A Himnusz közös éneklését követően Bodnár Györgyné ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1848. március 15-e reggelén Bécsben ünneplő tömeg fogadta Kossuth Lajost, miközben megindultak a pesti események is. Petőfi és társai a Pilvax kávéházból elindulva először az egyetemhez vonultak, ahol számuk rövid idő alatt 10 ezer főre gyarapodott. Az egyetemistáknak Petőfi elszavalta a Nemzeti Dalt, és felolvasta nekik a 12 pontot is, majd együttesen a Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követeléseiket.
Bodnár Györgyné a korabeli események ismertetése után hangsúlyozta, hogy a forradalom győzelmének gyümölcse a március 15-ét követő egy hónapban érett be, amikor a Kossuth által kidolgozott felirati követelésekből a magyar országgyűlés létrehozta az áprilisi törvényeket, és kinevezte az első magyar felelős kormányt.
Az ünnepi beszédet követően iskolánk tanulói emlékeztek a 170 évvel ezelőtti napra. Műsorukban felelevenítették az eseményeket, az énekkar a dalaiban Isten áldását kérte a magyar népre. Ünnepi megemlékezésünk zárásaként közösen énekeltük a Szózatot, hisszük, hogy 
Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Bodnárné Göndör Magdolna
idegennyelv tanár
 
Bővebben...
 
Laudatio –„ökológiai megtérés” – 2018. március 9.

altSándor Atya  a nagyböjt negyedik hetében arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy Ferenc pápa aggódó hangon szól a védtelen természet és a védtelen ember mellett, felemeli a szavát a természet megóvásáért, a szegények emberi méltóságáért, a felelős társadalmi elkötelezettségért. A Szentatya nyilvánvalóvá teszi, hogy a mostohán kezelt és kifosztott természet „ökológiai megtérést” igényel, egy olyan gyökeres fordulatot, melyben az ember magára vállalja az elkötelezett felelősséget a természet védelméért a közös otthon megóvásával. Ez az elkötelezettség magába foglalja a nyomorúság felszámolását, a szegények iránti törődő figyelmet és a mindenki számára biztosított egyenlő hozzáférést a föld forrásaihoz. 

A pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a klimatikus változás is globális probléma, miként az ivóvízhez hozzáférés lehetősége, melyet alapvető jogként külön védelmezni kell. 
A víz témájához kapcsolódva szóba került a szamariai asszony és Jézus találkozása a kútnál. A János evangéliumában található írás segítségével mutatta be Sándor Atya, hogyan kapcsolódhat egymáshoz a szégyen és áhítat fogalma.
A laudatio végén az iskola diákjai, tanárai közösen mondták el a kereszténység legismertebb imádságát, melyet a latin nyelvű fordítás kezdőszavai alapján szinte az egész világon Pater Noster elnevezéssel ismerik.
 
Braun Csaba
 

 

 
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2018/2019-es tanévre

Kedves Felvételiző Diákok!


Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek. Sok tanuló a Bocskai István Katolikus Gimnáziumon belül több tagozatot is megjelölt, ezért több rangsorban szerepel, de természetesen csak egy tagozatra nyer felvételt. Ekkor a többi tagozaton elfoglalt helye felszabadul. Akik más iskolát jelöltek meg első helyen és oda felvételt nyernek, akkor ők a mi rangsorunkból kiesnek. Az így felszabadult helyek szintén betölthetők lesznek a minket első helyen megjelölő, a rangsorban mögötte álló jelentkezőkkel.
Az egyes tanulmányi területekre felvett tanulók listája csak a felvételi eljárás végén, az Oktatási Hivatal által visszaküldött adatok alapján válik véglegessé. A felvételi eljárás hivatalos eredményéről 2018. április 27-ig írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket és az általános iskolájukat.
 
 
’Yellow men, black men and white men – no difference.’

altMárcius  1. a  diszkriminációk elleni közös fellépés napja.  Az iskolánkon belüli Erasmus-közösség erről egy közös workshoppal, ötletelő krreatív együttműködéssel emlékezett meg. 

Annyi különböző fajtája létezik a hátrányos megkülönböztetéseknek, hogy az ez alkalomból összegyűlő erasmusos diákjainknak egész délutánt felölelő programot adott a feladat, hogyan lehetne a plakátok eszközét felhasználva felhívni a figyelmet a diszkrimináció veszélyeire, lehetséges megnyilvánulási formáira.  Az elkészült munkákból tükröződő lelkesedés a nap üzenete iránt szépen mutatja, hogy az erasmusos bocskaisok hogyan viszonyulnak  a kérdéshez: egyértelműen elutasítóan. Szerencsére nekik már nem PC (politically correct) az előítéletesség, a megkülönböztetés. Képekben, feliratokban foglaltak állást a megkülönböztetés minden formája ellen, legyen az etnikai, vallási, nemekhez kapcsolódó vagy politikai nézetek mentén megvalósuló. Ezek az elkészült plakátok néhány hétig fogják harsogni üzenetüket az iskolánk aulájában elhelyezett felületen.
 
Bővebben...
 
Végzősök bálja a Bocskaiban

altFebruár 23-án hatodik alkalommal rendezte meg gimnáziumunk a végzősök bálját. A rendezvény ötletgazdája és szervezője (sok kis segítőjével együtt) Jakab Tamás tanár úr, a diákönkormányzat patronáló tanára volt. 

A szépen feldíszített iskola, az ízlésesen megterített asztal és a jó hangulat mellé üdítő műsort is kínált a részvevőknek a szervezőbizottság. Fellépett a Fall inside zenekar (régi bocskais tanulóink), György László 12. évfolyamos szólista és Kovács Annamária tánccsoportja. Köszönjük nekik a színvonalas műsort, a reggelig tartó mulatság a bizonyíték arra, hogy jól éreztük magunkat.
 
Bővebben...
 
Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira

altA kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kegyetlen kivégzés által. Jóval többre tehető azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. Gimnáziumunk február 23-án megtartott emlékműsorával a kommunista diktatúra áldozataira emlékezett. Azokra, akik a rendszer áldozatai voltak, és azokra is, akiket vallattak és kínoztak, akiket megbélyegeztek, akiket kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akiket csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenkire, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

Lénárd Ödön „ mint nyúl az őszi szántásban” című versének következő pár sora számol be érzékelhetően a kor szelleméről:
 
Így élek immár harminc éve:
futva, lebukva, újra körülnézve.
Hallgatódzva: hol, ki zuhant földre?
Fontolgatva: várjak-e még többre?
Szétzilálva minden csupasz bokrot,
mert csapda lehet egy kapu, egy oszlop,
s ha befordultam az utcasarkon,
visszanézve: követnek vajon?

Darai Enikő
pedagógus
Bővebben...
 
« ElsőElőző123456KövetkezőUtolsó »

2. oldal / 6