Bocskai István Katolikus Gimnázium
Ma 2019. 10. 15, kedd, Teréz napja van.
Holnap Gál napja lesz.
Az általad nézett oldal: Címlap
Bocskai István Katolikus Gimnázium
Teremtésvédelmi lelki nap

altIskolánkban, 2018. április 23-án Teremtésvédelmi lelki napot és Településszépítő közösségi napot tartottunk.

A program közös imádsággal indult, majd  a reggeli áhítat során Versler Sándor a Miskolci Mindszenti Plébánia káplánja tartott előadást, amelyben hangsúlyozta, hogy nem azért kaptuk a Földet, hogy csak használjuk, hanem azért is, hogy gondoskodjunk róla, valamint a teremtésvédelem és a környezetvédelem közötti különbséget is taglalta.
 Ezt követően a tanulókat csoportokra bontottuk. Egy részük teremtésvédelmi vetélkedőn vett részt, a többiek megkezdték a település szépítő közösségi napot, amely során a Föld Napja alkalmából a városban a Várkert, a Kisboldogasszony templom és a Római Katolikus Plébánia udvarát tisztították meg a hulladékoktól. 
Az iskola udvarán virágokat ültettek, füvesítettek, megtisztították az iskola alakuló terét, kültéri ping pong asztalt és kültéri padokat készítettek. A teremtésvédelmi nap az EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. projekt keretében valósult meg.
A teremtésvédelmi témakörű vetélkedő színes programot biztosított a diákok és tanárok számára. A diákok 8 állomáson vetélkedtek. Ezek között volt filmfelismerő játék, képkirakó, keresztrejtvény, plakátkészítés, activity, de próbára tehették magukat a tanulók ereklyék felismerésében is, tudományos cikkek pletykákásában, illetve volt olyan állomás, ahol modern és teremtésvédelmi tízparancsolat megalkotása volt a feladat. 
A pontszámok összesítése alapján a vetélkedő győztese a 11. C osztály lett.
A lelki nap osztályonkénti közös ebéddel zárult, amelyhez köszönjük Czina György (Hűtőház), Hirkó Márk (Szárazvölgy Gyöngye) és a Bocskai István Gimnázium Alapítványának támogatását.

Jakab Tamás
osztályfőnöki munkaközösség vezető
 
Bővebben...
 
Rendőr és tűzoltónap

alt2018. április 21-én a rendészeti képzésben részt vevő tanulók egy csoportjával Budapestre utaztunk, ahol a VIII. Országos Rendőr- és Tűzoltónapon vettünk részt.

A kora reggeli órákban 40-en indultunk útnak. A megnyitót követően a diákok változatos programok közül választhattak.
- Magyar Honvédég bemutatója
- BRFK Rendészeti Szervek Motoros Alosztályának bemutatója
- Készenléti rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága kutyás bemutatója
- Helikopteres bemutató
- Közelharc bemutató
- Tonfa bemutató
- Lovasbemutató


Taracközi Katalin
pedagógus
Bővebben...
 
Holokauszt emléknap

Április 16. a holokauszt magyar áldozatainak emléknapja. Városi ünnepség keretében emlékeztünk gimnáziumunkban azokra a honfitársainkra, akiket 74 évvel ezelőtt megfosztottak jogaiktól, vagyonuktól, emberi méltóságuktól, végül pedig az életüktől is. 1944-ben e napon kezdődött a hazai zsidóság igazi tragédiája, megindult az északkelet-magyarországi és kárpátaljai zsidóság gettósítása.

Daruka Róbert ünnepi beszédében kitért arra, hogy bár a nácizmus a történelem szemétdombjára került, a szélsőséges eszmék ma is léteznek a világban, ezért kell ápolnunk ártatlanul elhunyt honfitársaink emlékét.
A gimnázium tanulóinak tolmácsolásában megható visszaemlékezéseket hallhattunk a holokauszt borzalmairól, emberi ésszel felfoghatatlan történéseiről. 


Dombrádi Edit
 
 
Siker az Országos Történelem Versenyen

altAz Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája idén 7. alkalommal rendezte meg éves történelem versenyét, melynek témája "A reformáció" volt. A verseny három írásbeli fordulójának eredményei alapján a 2018. április 14-én, Egerben megtartott országos szóbeli döntőbe első helyen jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium csapata, ahol nemes és magas színvonalú küzdelmet követően az igencsak előkelő 5. helyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Danyikó Dorka Csilla, Sándor Bence és Szepesi Bennó, 11. A osztályos tanulók voltak. A tanulók felkészítője Jancsovszki Máté, a gimnázium történelem-földrajz szakos középiskolai tanára volt.


Jancsovszki Máté
történelem tanár
 
Bővebben...
 
KATOLIKUS TALÁLKOZÓ - 2018. MÁRCIUS 28.

altAz EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. „Társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban” című pályázat keretén belül Katolikus találkozót szerveztünk 2018. március 28-án.

A Katolikus találkozó első állomása a szerencsi Munkás Szent József templom volt, ahol a Húsvéti szentmisén vett részt a gimnázium összes tanulója és pedagógusai.

A szentmise után 110 fős csoport indult két busszal Monokra, ahol Rácz Bertalan plébános fogadott minket a Sarlós Boldogasszony római katolikus templomban.
A plébános úr ismertette a templom és a Kálvária-hegy történetét,a majd Demeterné Bártfay Emese polgármester asszony Monok történelmébe avatott be minket.

A diákok műsora után a csoport közös sétát tett a Kálvária hegyre, ahol Kocsis Sándor plébánossal közös imát mondtunk el.

Szerencs, 2018. április 5.

Dr. Gál András PhD
igazgató

Bővebben...
 
Ünnepi megemlékezés a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban

altA szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzésének megőrzése fontos a köznevelési intézmények életében. Ennek jegyében évről-évre kiemelt figyelmet fordítunk nemzeti ünnepeink megünneplésére. Az idén a március 15-ei események 170. évfordulóján emlékeztünk a márciusi ifjakra. 

A Himnusz közös éneklését követően Bodnár Györgyné ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1848. március 15-e reggelén Bécsben ünneplő tömeg fogadta Kossuth Lajost, miközben megindultak a pesti események is. Petőfi és társai a Pilvax kávéházból elindulva először az egyetemhez vonultak, ahol számuk rövid idő alatt 10 ezer főre gyarapodott. Az egyetemistáknak Petőfi elszavalta a Nemzeti Dalt, és felolvasta nekik a 12 pontot is, majd együttesen a Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba foglalt követeléseiket.
Bodnár Györgyné a korabeli események ismertetése után hangsúlyozta, hogy a forradalom győzelmének gyümölcse a március 15-ét követő egy hónapban érett be, amikor a Kossuth által kidolgozott felirati követelésekből a magyar országgyűlés létrehozta az áprilisi törvényeket, és kinevezte az első magyar felelős kormányt.
Az ünnepi beszédet követően iskolánk tanulói emlékeztek a 170 évvel ezelőtti napra. Műsorukban felelevenítették az eseményeket, az énekkar a dalaiban Isten áldását kérte a magyar népre. Ünnepi megemlékezésünk zárásaként közösen énekeltük a Szózatot, hisszük, hogy 
Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Bodnárné Göndör Magdolna
idegennyelv tanár
 
Bővebben...
 
Laudatio –„ökológiai megtérés” – 2018. március 9.

altSándor Atya  a nagyböjt negyedik hetében arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy Ferenc pápa aggódó hangon szól a védtelen természet és a védtelen ember mellett, felemeli a szavát a természet megóvásáért, a szegények emberi méltóságáért, a felelős társadalmi elkötelezettségért. A Szentatya nyilvánvalóvá teszi, hogy a mostohán kezelt és kifosztott természet „ökológiai megtérést” igényel, egy olyan gyökeres fordulatot, melyben az ember magára vállalja az elkötelezett felelősséget a természet védelméért a közös otthon megóvásával. Ez az elkötelezettség magába foglalja a nyomorúság felszámolását, a szegények iránti törődő figyelmet és a mindenki számára biztosított egyenlő hozzáférést a föld forrásaihoz. 

A pápa enciklikája hangsúlyozza, hogy a klimatikus változás is globális probléma, miként az ivóvízhez hozzáférés lehetősége, melyet alapvető jogként külön védelmezni kell. 
A víz témájához kapcsolódva szóba került a szamariai asszony és Jézus találkozása a kútnál. A János evangéliumában található írás segítségével mutatta be Sándor Atya, hogyan kapcsolódhat egymáshoz a szégyen és áhítat fogalma.
A laudatio végén az iskola diákjai, tanárai közösen mondták el a kereszténység legismertebb imádságát, melyet a latin nyelvű fordítás kezdőszavai alapján szinte az egész világon Pater Noster elnevezéssel ismerik.
 
Braun Csaba
 

 

 
Ideiglenes felvételi jegyzék a 2018/2019-es tanévre

Kedves Felvételiző Diákok!


Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek. Sok tanuló a Bocskai István Katolikus Gimnáziumon belül több tagozatot is megjelölt, ezért több rangsorban szerepel, de természetesen csak egy tagozatra nyer felvételt. Ekkor a többi tagozaton elfoglalt helye felszabadul. Akik más iskolát jelöltek meg első helyen és oda felvételt nyernek, akkor ők a mi rangsorunkból kiesnek. Az így felszabadult helyek szintén betölthetők lesznek a minket első helyen megjelölő, a rangsorban mögötte álló jelentkezőkkel.
Az egyes tanulmányi területekre felvett tanulók listája csak a felvételi eljárás végén, az Oktatási Hivatal által visszaküldött adatok alapján válik véglegessé. A felvételi eljárás hivatalos eredményéről 2018. április 27-ig írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket és az általános iskolájukat.
 
 
’Yellow men, black men and white men – no difference.’

altMárcius  1. a  diszkriminációk elleni közös fellépés napja.  Az iskolánkon belüli Erasmus-közösség erről egy közös workshoppal, ötletelő krreatív együttműködéssel emlékezett meg. 

Annyi különböző fajtája létezik a hátrányos megkülönböztetéseknek, hogy az ez alkalomból összegyűlő erasmusos diákjainknak egész délutánt felölelő programot adott a feladat, hogyan lehetne a plakátok eszközét felhasználva felhívni a figyelmet a diszkrimináció veszélyeire, lehetséges megnyilvánulási formáira.  Az elkészült munkákból tükröződő lelkesedés a nap üzenete iránt szépen mutatja, hogy az erasmusos bocskaisok hogyan viszonyulnak  a kérdéshez: egyértelműen elutasítóan. Szerencsére nekik már nem PC (politically correct) az előítéletesség, a megkülönböztetés. Képekben, feliratokban foglaltak állást a megkülönböztetés minden formája ellen, legyen az etnikai, vallási, nemekhez kapcsolódó vagy politikai nézetek mentén megvalósuló. Ezek az elkészült plakátok néhány hétig fogják harsogni üzenetüket az iskolánk aulájában elhelyezett felületen.
 
Bővebben...
 
Végzősök bálja a Bocskaiban

altFebruár 23-án hatodik alkalommal rendezte meg gimnáziumunk a végzősök bálját. A rendezvény ötletgazdája és szervezője (sok kis segítőjével együtt) Jakab Tamás tanár úr, a diákönkormányzat patronáló tanára volt. 

A szépen feldíszített iskola, az ízlésesen megterített asztal és a jó hangulat mellé üdítő műsort is kínált a részvevőknek a szervezőbizottság. Fellépett a Fall inside zenekar (régi bocskais tanulóink), György László 12. évfolyamos szólista és Kovács Annamária tánccsoportja. Köszönjük nekik a színvonalas műsort, a reggelig tartó mulatság a bizonyíték arra, hogy jól éreztük magunkat.
 
Bővebben...
 
Emlékezés a kommunista diktatúrák áldozataira

altA kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kegyetlen kivégzés által. Jóval többre tehető azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. Gimnáziumunk február 23-án megtartott emlékműsorával a kommunista diktatúra áldozataira emlékezett. Azokra, akik a rendszer áldozatai voltak, és azokra is, akiket vallattak és kínoztak, akiket megbélyegeztek, akiket kirekesztettek vagy börtönbe zártak, akiket csoport vagy vallási hovatartozása miatt üldöztek; mindenkire, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.

Lénárd Ödön „ mint nyúl az őszi szántásban” című versének következő pár sora számol be érzékelhetően a kor szelleméről:
 
Így élek immár harminc éve:
futva, lebukva, újra körülnézve.
Hallgatódzva: hol, ki zuhant földre?
Fontolgatva: várjak-e még többre?
Szétzilálva minden csupasz bokrot,
mert csapda lehet egy kapu, egy oszlop,
s ha befordultam az utcasarkon,
visszanézve: követnek vajon?

Darai Enikő
pedagógus
Bővebben...
 
Laudato Si 2018.02.16.

altSándor atya a február 16-i adorációt a nagyböjt időszakának szentelte. Elmagyarázta a nagyböjt lényegét, elmondta, hogy a 40 napos böjt a hitbe való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás időszaka. Hangsúlyozta, hogy az „Öltözz pirosba” mozgalom tökéletesen beleillik a nagyböjt kezdeti időszakába, hiszen, ha valaki ezt komolyan veszi, az ezen a napon, illetve ebben az időszakban megáll a 21.század rohanó életében, hitében elmélyül, önvizsgálatot tart és megpróbálja más emberek szánalmas életét, nyomorúságát is átérezni és most konkrétan a pécsi Dóri ház lakóinak segít. Az adoráció végén Sándor atya mégegyszer kiemelte, hogy legyen a nagyböjt, az ima, az alamizsna és a böjt időszaka, amikor kérhetünk, lemondhatunk és fejleszthetjük önfegyelmünket.


Tóth Éva
 
Bővebben...
 
Laudatio -A barátságról – 2018. február 9.

Sándor Atya adorációját azzal kezdte, hogy mennyire fontos, hogy jóban legyünk embertársainkkal, hiszen a Jóisten a szeretetét sokszor más embereken keresztül tudja továbbítani az egyes emberek irányába. Elmondta, hogy a most kezdődő téli olimpia is ennek a megbékélésnek lehet az egyik jelképe. Beszédét azzal folytatta, hogy a lelki és testi szenvedések sokszor járnak együtt, aminek kiindulópontja lehet esetleg a család tagjainak erőszakos viselkedése. A lelki betegségek gyógyításának egyik módja az imádság lehet, míg a testi fájdalmak, betegségek ellen a legjobb megoldás, ha betartjuk az előírásokat, pl. az időjárásnak, és nem a divatnak megfelelően öltözködünk.  Végül a betegek szentségéről szólt, ami a Jóisten irgalmának, szeretetének a jele. Kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos, hogy egy haldokló ember részesüljön ebben a szentségben, és így ne féljünk hozzájuk papot hívni.

Szokásainkhoz híven az adorációt egy közös imával zártuk.
 
Szárnya Zoltán
 
 
Laudatio – Ferenc pápa utazásai – 2018. jan. 19.

Sándor Atya a január 19-ei adoráción először Ferenc pápa chilei útjáról beszélt. Közvetítette a Szentatya üzenetét: „Ma imádkozzunk mindazokért, akik szenvedtek és meghaltak, azokért, akik minden nap a vállukon hordják az igazságtalanság súlyát”. Őszentsége arra bíztatta a chileieket, hogy merjenek egy jobb jövőről álmodni.

Ezután a plébános úr a Jézussal való kapcsolatunk fontosságáról szólt. A Megváltó és tanítványai közti kötelék példáján arra bíztatott bennünket, hogy legyünk lelkesek ez ügyben, mert akkor meglesz a hitünk. Elmondta, hogy ennek a kapcsolatnak a kiépítése és megerősítése azonban hosszú folyamat. Az a cél, hogy mindazt, amit fiatal korunkban megismerünk Jézusról, a későbbi életünk során tudjuk majd alkalmazni a kapcsolatainkban, mindennapjainkban, hogy teljes életet élhessünk ezáltal.
Az adórációt – szokásunkhoz híven – közös imádsággal zártuk.
 
Szegedi Mária
 
 
Érdekes fizikai kísérletek a Miskolci Egyetemen

2018. február 7-én iskolánk tanulói közül 50 fő vett részt Domrádi Edit, Pálné Bodnár Cecília tanárnő, valamint Szemán Gábor és Daruka Róbert tanár úr kíséretében a Miskolci Egyetem Fizikai Tanszékének szervezésében megrendezésre kerülő rendhagyó fizika órán.  Érdekes fizikai kísérleteket mutatott be Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki Egyetem oktatója. Róla azt kell tudni, hogy ő volt a megálmodója a Kutatók éjszakájának.

A bemutató célja a középiskolás diákok figyelmének felkeltése a természettudományok iránt, elsősorban a fizika és kémia területén. Sok kísérletet láthattunk a rezgések, hullámok témakörben, különösen hangtanból. Poláros rezgések gyakorlati alkalmazását is megcsodálhattuk. Érdekesek voltak a különféle aerodinamikai bemutatók is. A diákoknak talán a szárazjég és a folyékony nitrogén felhasználásával bemutatott kísérletek tetszettek a legjobban, figyelmesen végig ülve és figyelve a közel két órás foglalkozást. Úgy vélem, ha csak néhány tanuló kedvet kapott ezáltal a mérnöki pályához, a bemutató óra elérte célját.
Szerencs, 2018. február 8.
 
Daruka Róbert 
 
Bővebben...
 
„Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai fordulója

 

altGimnáziumunk 2018. január 18-án délután rendezte meg a „Szép Magyar Beszéd” verseny iskolai fordulóját. A rendezvényen 18 diák mérte össze tudását. A megmérettetésen az első fordulóban egy szabadon választott szöveget, majd a második fordulóban az iskola magyar szakos munkaközössége által kiválasztott kötelező szöveget kellett felolvasni. A magyar munkaközösség öt tagjának (Gergely Lászlóné, Gazdóf Miklósné, Vitányiné Papagorasz Heléna, Balázs Beáta, Kecskés Evelin) részvételével lebonyolított versenyen a következő eredmények születtek: I. helyezett: Bárdos Flóra 11.A  (Balázs Beáta tanárnő tanítványa), II.  helyezett: Miliczki Martina Evelin 10.A osztályos tanuló (Gergely Lászlóné tanítványa) lett. Ők ketten képviselhetik a megyei döntőn gimnáziumunkat. A zsűri döntése alapján III. helyezett lett Laczkó Szilárd 12. A (Vitányiné Papagorasz Heléna tanítványa) és Lippai Barbara 12.B osztályos tanuló (Kecskés Evelin tanítványa). A magyar munkaközösség felkészültsége, teljesítménye alapján minden résztvevő diákot dicséretben részesített.

Gergely Lászlóné
a magyar nyelv és irodalom
munkaközösség vezetője

Bővebben...
 
Laudatio – Ferenc pápa utazásai – 2018. jan. 19.

altSándor Atya a január 19-ei adoráción először Ferenc pápa chilei útjáról beszélt. Közvetítette a Szentatya üzenetét: „Ma imádkozzunk mindazokért, akik szenvedtek és meghaltak, azokért, akik minden nap a vállukon hordják az igazságtalanság súlyát”. Őszentsége arra bíztatta a chileieket, hogy merjenek egy jobb jövőről álmodni.
Ezután a plébános úr a Jézussal való kapcsolatunk fontosságáról szólt. A Megváltó és tanítványai közti kötelék példáján arra bíztatott bennünket, hogy legyünk lelkesek ez ügyben, mert akkor meglesz a hitünk. Elmondta, hogy ennek a kapcsolatnak a kiépítése és megerősítése azonban hosszú folyamat. Az a cél, hogy mindazt, amit fiatal korunkban megismerünk Jézusról, a későbbi életünk során tudjuk majd alkalmazni a kapcsolatainkban, mindennapjainkban, hogy teljes életet élhessünk ezáltal.
Az adórációt – szokásunkhoz híven – közös imádsággal zártuk.
Szegedi Mária
 

 
Laudatio – A megbocsátásról – 2018. jan. 12.

altA Vízkereszthez kapcsolódó január 5-i laudáció a víznek, a hitélet rítusaiban való megjelenését állította középpontba, míg január 12-én arról hallhattunk, hogy mekkora jelentősége van a víznek a mindennapokban.Ha értékesnek tartjuk, akkor vigyázzunk rá, gondozzuk és őrizzük vízkészletünk tisztaságát, hiszen az nemzeti kincsünk.
Az ember –társas lényként-- emberi kapcsolatait is folyamatosan ápolja. Ehhez kaptunk útmutatást a megbocsátás-kibékülés értelmezésével, melyet a Miatyánk is tartalmaz:
„…és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk…”
Ha képtelenek vagyunk rá, lelki teherként cipeljük azt, mely mérgezi hétköznapjainkat, testi tüneteket produkálva, s előbb-utóbb beteggé is tesz bennünket. Megbocsátani tehát nem a másikért, hanem önmagunkért kell: lelki békénkért, egészségünkért.
A dobozban elhelyezett, lassan rothadó barack példája érzékeltette: ha sokáig hordozzuk sérelmeinket, az rengeteg energiát elszív tőlünk, felemészt bennünket, s egyre távolabb kerülünk a mindannyiunk által óhajtott harmóniától.

Vitányiné Papagorasz Heléna
 

 
A felvételi előkészítő 5. alkalma

alt2018. január 6-án is szép számmal megjelentek a felkészítésen részt vevő 8.-os tanulók, hogy rendszerezzék tudásukat. Most is öröm volt velük foglalkozni. Ne feledjük az utolsó alkalmat, január 13-át, mert a rákövetkező héten (20-án) már írjuk a központi írásbelit, ami már élesbe menő „játék”.

 

 

 

Bővebben...
 
Leendő Kisgimnazistáink (Hatosztályosok) és Szüleik figyelmébe!

alt

 
Újévi laudáció

alt2018. első laudációja Sándor atya újévi köszöntésével kezdődött. Sikerekben, szeretetben gazdag, áldott évet kívánt az intézmény dolgozóinak, tanulóinak.
A jókívánságok után felelevenítette a karácsonyi ünnepkör december 25-ét bevezető és követő időszakát.  
A 4. század óta Krisztus születésének napjaként ünneplik december 25-ét. Ezen a napon teljes fényében ragyog a Karácsony, az Egyház is teljes fényben állítja elénk a ma született gyermeket, akiről fennen hirdetjük, hogy Isten egyszülött Fia, az örök Ige, aki előtt hódol az egész világ.
December 26-án van Szent István vértanú napja. Ő az első hét diakónus egyike. Elsőként szenvedett vértanúságot Krisztusért.
Szent János apostolra és evangélistára december 27-én emlékezünk meg. A kereszt alatt Jézus az ő gondjaira bízta édesanyját, Máriát.
December 28-a az Aprószentek ünnepe. Azokra a két év alatti fiúgyermekekre emlékezünk, akiket Heródes király megöletett Betlehemben.
A Szent Család vasárnapján, a karácsony utáni vasárnapon Szent József, Boldogságos Szűz Mária és Jézus Krisztus alkotta Szent Családot ünnepeljük.
A téli ünnepkör része Mária istenanyaságának ünnepe, újév napja, karácsony nyolcadnapja.
Január 6-a, Vízkereszt napja a karácsonyi ünnepek zárónapja, Jézus Krisztus megjelenésének az ünnepe.  Ekkor kezdődik a házszentelések időszaka. Sándor atya szentelt vízzel a négy égtáj felé fordulva hintette meg iskolánkat, és áldotta meg a benne dolgozókat, tanulókat.


Szegedi Anikó

 

Bővebben...
 
Felvetelii_elokeszito

altIdőpontok:

2017. nov. 11.
2017. nov. 18.
2017. nov. 25.
2017. dec. 02.
2018. jan. 06.
2018. jan. 13.

 

 
« ElsőElőző1234567KövetkezőUtolsó »

3. oldal / 7