Mit kell tudni az Iskolai Közösségi Szolgálatról?
Ma 2024. 7. 21, vasárnap, Dániel napja van.
Holnap Magdolna napja lesz.
Az általad nézett oldal: Címlap Közösségi Szolgálat A közösségi szolgálatról
Mit kell tudni az Iskolai Közösségi Szolgálatról?

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény) rögzíti, hogy a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak az érettségi bizonyítvány kiadásához 50 órás közösségi szolgálatot kell teljesítenie. Iskolánk pedagógiai programja a szolgálat teljesítését a 11. évfolyam befejezéséhez köti, kivételes esetekben a 12. évfolyamban még néhány óra teljesíthető.
Tanítási napokon 1-3 óra végezhető, hétvégeken és a tanítási szünetekben 1-5 óra teljesítése engedélyezett.
Kapcsolatban állunk Szerencs város és a környező települések általános iskoláival, ahol tanulóink rendszeresen közreműködnek a délutáni szabadidős tevékenységek lebonyolításában, segítik az alsóbb éveseket a tanórákra való felkészülésben.
Tanulóink rendszeresen megfordulnak szociális intézményekben, óvodákban, bölcsődékben, ahol az idősebbekkel és a kisebbekkel egyaránt sokat beszélgetnek, közös műsorokat hoznak létre. A városi sport és kulturális eseményeken is részt vesznek tanulóink, segítve ezzel a rendezvények lebonyolítását és sikerét. Karitatív célokat is szolgálnak, amikor a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitasz felhívására adományokat gyűjtenek, közreműködnek annak rendezésében és szétosztásában. Örömmel fogadjuk az egyházaknál végzett szolgálatot, a parókiák környezetének rendben tartását.
Iskolánknak 38 településsel van kapcsolata, így a hozzánk járó tanulóknak a lakóhelyükön is van lehetőségük szolgálatot teljesíteni. Szerencsen 30 intézménnyel működünk együtt. Összességében 2021 szeptemberéig 120 együttműködési megállapodással rendelkezünk.
A tanulók magánszemélyeknél megállapodás nélkül is dolgozhatnak, melynek ellenőrzése véletlenszerűen történik – a munka valódi elvégzésének ténye bizalmon alapul. A közösségi szolgálat anyagi érdektől független, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló szervezett keretek között folytatott tevékenység.
A közösségi szolgálat indításakor a szülők támogató szerepére nagy szükség van egyrészt a tevékenységi körök meghatározásában, másrészt a tanulók lelki segítésében. A szülők kötelessége a közösségi szolgálatról vezetett napló őrzése, mely olyan hivatalos dokumentum, ami feltétele az érettségi vizsga megkezdésének.
Iskolánkban a közösségi feladatok szervezéséért, a dokumentációk ellenőrzéséért, az új kapcsolatok kialakításáért felelősek: Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes és az osztályfőnökök.
A konkrét fogadóhelyek ide  kattintva megtalálhatók!