Bocskai István Katolikus Gimnázium
Ma 2017. 9. 21, csütörtök, Máté napja van.
Holnap Móric napja lesz.
Az általad nézett oldal: Címlap
Bocskai István Katolikus Gimnázium
Teremtésvédelmi nap és Te szedd! akció a Bocskai Katolikus Gimnáziumban

altIdén hetedik alkalommal került megrendezésre a Te szedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért hulladékgyűjtési akció, amelynek célja, hogy a résztvevők megtisztítsák a szűkebb és tágabb környezetüket.

Iskolánk 9. évfolyamos diákjai is csatlakoztak a programhoz szeptember 15-én, amely egyben a 2017/2018-as tanév első teremtésvédelmi napja is volt.

A teremtésvédelmi napok célja, hogy diákjaink érezzék, hogy az Istentől ajándékba kapott világunk fennmaradásáért meg kell tennünk minden tőlünk telhetőt. A természetet, a teremtett világot tisztelnünk és szeretnünk kell.

A teremtésvédelmi napokon, illetve a hulladékgyűjtési akciókon a média nyilvánossága előtt tesszük szebbé környezetünket.
 
Szeptember 15-én közel 140 tanuló csoportokra osztva, a gimnázium udvarán, a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen, valamint a fenyvesben gyűjtötte a hulladékot.


Teremtésvédelmi nap – Az ózon világnapja

Szeptember 16. Az ózon világnapja. 1987-ben ezen a napon  46 ország írta alá a sztratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára több mint 189 ország csatlakozott hozzá, köztük Magyarország 1989-ben, ez volt az első olyan globális környezetvédelmi megállapodás, amely igazán sikeresnek mondható.
Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, hogy megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét, és használatát. A Jegyzőkönyvet aláírók minden év szeptemberében tartják éves találkozójukat, amelyen igyekeznek minél több olyan intézkedést hozni, mely az ózonréteg eredeti állapotának gyors visszaállítását segíti elő. 

                       

                                    Galgóczi Katalin
                                    gondnok

Bővebben...
 
Laudácio

A tanév második heti elmélkedésben Kocsis Sándor atya a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepére hívta fel a tanulók figyelmét, melyet az Egyház minden év szeptember 14.-én ünnepel. Ekkor emlékezünk Krisztus keresztjének megtalálására és visszaszerzésére. Ezt követően az ünnephez szorosan kapcsolódó Fájdalmas Szűzanya emléknapjáról (szeptember 15.) szólt és arra kérte a hallgatóságot, hogy aki teheti, vegyen részt az ünnepkörhöz kapcsolódó monoki búcsún.

A következő gondolatkörben Ferenc pápa Laudato Si’ enciklikájából olvasott fel egy idézetet Assisi Szent Ferenctől. Kiemelte, hogy a teremtett világhoz való viszonyunk különböző. Azonban törekednünk kell arra, hogy az együttélés szabályait be nem tartó személyeket jobb belátásra bírjuk, hiszen az ilyen emberek magatartásukkal önmagukat rekesztik ki környezetükből. A megbocsátás, a közösségbe való visszatérés kapuját azonban mindig nyitva kell hagyni, mert az Úr mindenkit szeret. Gondolatmenetét egy rossz természetű kisfiúról szóló tanmesével zárta.
Végezetül Kocsis atya figyelmeztette a diákságot arra, hogy a szavakkal okozott sebek is lehetnek olyan fájdalmasak, mint a fizikai sebek, ezért a közös imában a rossz cselekedetek megbocsátásáért fohászkodtunk.
Magda Gábor
 
 
Laudácio 2017.09.08.

 

altA Bocskai István Katolikus Gimnázium 2017/18-as tanévének első heti elmélkedését Kocsis Sándor atya a diákok köszöntésével kezdte.
Az előző tanév heti gondolatait, amit adoráció néven ismert meg a diákság, az idei tanévtől laudációként fogja hallani.
(Az adoráció jelentése 'imádás, hálaadás'. Rövid imával töltött idő, többnyire az Oltáriszentség jelenlétében. A laudáció 'dicséret' jelentésével közelibbé, hétköznapibbá változtatja az Istennek szánt perceket a Gimnáziumban.)
Az első gondolatcsokorban hangzott el a Világegyház hírei között Ferenc pápa kolumbiai látogatása, ahol a polgárháború okozta sebek begyógyítását, a megbocsájtás nehézségeit kívánta jelenlétével enyhíteni.
Ferenc pápa a világhírű kolumbiai író, Gabriel García Márquezre utalt, idézve az ő Nobel-díj átvételekor mondott beszédéből: „Mindenesetre, mindenféle elnyomás, fosztogatás és cserbenhagyás ellenére a mi válaszunk az élet. Sem özönvíz, sem pestisjárvány, sem éhség, sem természeti csapás, de még háborúk sem tudják lefokozni az élet kitartó erejét a halál fölött. Ez olyan előny, mely csak nő és gyarapszik.”
A következő gondolatfűzér középpontjában a teremtésvédelem állt, az idei tanév szándéka ezen egyházi tanítást fogalmazza meg. Ehhez kapcsolódott az egri tanévnyitó ünnepség előadáscsokra, és erre épül fel az iskola lelki programjainak sora is.
Örömmel hirdette atya a szeptember 15-én induló ifjúsági klubot, amelyre szeretettel várunk minden fiatalt. A ministránsok, cserkészek mellett mindazokat, akik nyitottak egy igazi, jó hangulatú, kulturált, örömteli együtt töltött időre.
Végül köszönetét, háláját fejezte ki minden fiatalnak, aki segítőkészen, idejét és energiáját szeretettel feláldozva előkészítette a Kisboldogasszony templom szeptember 8-ai búcsúját.

 

Bővebben...
 
Rendhagyó történelem óra

altÚjra vendégül láthattuk tanintézetünkben Takács Imre professzor urat 2017. szeptember 5-én, aki a „legnagyobb magyarról” tartott színes előadást a 11. évfolyamon. Száraz tankönyvi ismeretek helyett gróf Széchenyi Istvánt, a hús-vér embert mutatta be a diákoknak, felvillantva néhány érdekes epizódot a reformkor elindítója életéből.

Kocsis József
munkaközösség-vezető

Bővebben...
 
Köszönet a felajánlásért

alt

 
Háromgenerációs találkozó

altAz EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. „Társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban” című pályázat keretén belül Háromgenerációs találkozót szerveztünk 2017. augusztus 25-én.
A gyülekező után Dr. Gál András igazgató köszöntötte a megjelent diákokat, szüleiket, a programon részt vevő együttműködő partnereket.
A Diákönkormányzatot vezető tanár ismertette a nap programját, és az iskola területén rendelkezésre álló szabadidős tevékenységeket a legkisebb résztvevők számára.
A megnyitó után kezdetét vette a „0. szülői értekezlet”, amelyen Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes tájékoztatta a szülőket a közösségi szolgálatról. Ezután a szülőket pogácsával és üdítővel vendégeltük meg. A programon részt vevő diákok az osztályfőnökeikkel és a gimnázium tanulóiból álló kísérő csapat tagjaival elkezdték a program során értékelésre kerülő feladatok elvégzését (dal átírás, alliterációs játék, plakát készítés). A délelőtt folyamán a város különböző pontjain vettek részt játékos vetélkedőkön: élő körző a piactéren, várvédő jelenet a Rákóczi várban, ügyességi vetélkedő a kondiparkban, eskütétel a Kisboldogasszony templom kertjében.
Az állomáshelyek felkeresése után közösen elfogyasztották az ebédet, majd visszatérve a gimnáziumba kezdetét vette a délutáni program: ügyességi és sport vetélkedők, kareoke, illetve az elkészített feladatok bemutatása. A programmal egyidőben a legkisebbek elfoglalták az iskola udvarát, ahol aszfaltrajzokat készítettek, színeztek, festettek, illetve labdáztak az őket kísérő felnőttekkel.
Zahuczkiné Pereszlényi Zsuzsanna tanárnő vezetésével a résztvevők elkészíthették Szent Erzsébet rózsáját, illetve megismerkedhettek Szent Erzsébet legendájával.
A nap végén sor került az eredményhirdetésre. A feladatokra kapható pontszámok összesítése alapján a kezdő osztályok közül a 9.R osztály került ki győztesen.
A tanév kezdete előtt ezen a napon felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt lehetőségük volt betekintést nyerni az iskola életébe, megismerni az iskola épületét, a tanév folyamán megrendezésre kerülő programokat.

Szerencs, 2017. augusztus 31.                       

                                        Galgóczi Katalin   

Bővebben...
 
Hagyományörző nap 2017

 

altAz EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. „Társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban” című pályázat keretén belül Hagyományőrző napot, Bocskai zarándoklatot szerveztünk 2017. június 12-én.

A hagyományőrző nap a tanévzáró misével kezdődött, melyen az iskola minden diákja és tanára részt vett. A mise után iskolánkba érkezett Kovács István Koko, aki előadást tartott a diákoknak az életútjáról, a sport szerepéről. A diákok kérdéseket tehettek fel a sportolónak, akinek előadását Esterházy György vezette végig.

Az előadás ideje alatt a gimnázium udvarán 4 osztály bevonásával megkezdődtek a szabadtéri programok. A diákokat 11-es rúgó palánk, gokart, szumóruha és buborékfoci várta.  A testnevelő tanárok vezetésével kötélhúzó verseny és labdarúgó verseny zajlott a diákok között. A szabadtéri programot habparty zárta, melyet a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság bonyolított le. A diákok szendvicset és ásványvizet fogyaszthattak a program ideje alatt.

10 órakor a gimnázium parkolójából rendőri kíséret mellett 100 fő indult el kerékpárral Legyesbényére, ahol Hlivják László polgármester előadását hallgathatták meg Legyesbénye történetéről, megtekintették az emlékparkot, szoborparkot és a kőkönyvtárat, majd közösen elfogyasztották a meleg ebédet.

A programba összesen 500 fő került bevonásra az iskola diákjai, tanárai, az együttműködő partnerek és a város lakosai közül.


Szerencs, 2017. június 13.
                       

Galgóczi Katalin

Bővebben...
 
Trianon emléknapja

Az iskola tanulói és tanárai 2017. június 6-án emlékeztek meg a Trianoni emléknapról. Visontai Anita tanárnő ünnepi beszédét Laczkó Szilárd szavalata és Erdei Helga éneke követte. A megemlékezés végén Visontai Anita és Bihari Lilla tanárnők koszorút helyeztek el az iskola udvarán lévő emléktáblán.

Homovics Zsuzsa

 
Csecsemőgondozási Verseny

altMájus 27-én rendezték meg Piliscsabán a 22. Csecsemőgondozási Verseny országos döntőjét, melyre mintegy 200 gyermek, védőnő, pedagógus és szülő érkezett az ország minden részéből. 16 általános iskolai és 16 középiskolai csapat mérte össze tudását csecsemő- és kisdedgondozási feladatokból. A versenyen való részvételt több hónapos felkészülés előzte meg, melynek során a csapat tagjai csecsemő tanácsadáson vettek részt, betekintést nyerhettek a szerencsi Napsugár Bölcsőde napirendjébe, valamint az Oroszlán Gyógyszertár jóvoltából egyes gyógyszerek összetevőivel és hatásaival ismerkedhettek meg. Segítségünkre volt Takács Krisztián mentőtechnikus is, akitől a csecsemő-újraélesztés technikáját sajátíthatták el. A versenyfeladatok elméleti (totó formájában) és gyakorlati feladatokból tevődtek össze (pl. lázcsillapítás, fürdetés, táplálás, újraélesztés stb.).
Csapatunk – Buzsik Boglárka, Lipták Leila, Suga Levente – a rangos versenyzésben az értékes második helyezést érte el a pilisszentkereszti csapat mögött.
Köszönetet mondunk dr. Bobkó Géza főorvos úrnak, aki lehetővé tette, hogy részt vegyünk a csecsemő tanácsadáson, és a versenyre utazáshoz biztosította az autóbuszt. Köszönet illeti dr. Gál András igazgató urat is, aki a felkészülésünkhöz biztosította a feltételeket, és vállalta az utazással járó költségek kifizetését.

Szabó Viktorné
ifjúsági védőnő

Bővebben...
 
MEGYEI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ VERSENYEN JELESKEDTEK A BOCSKAIS DIÁKOK

alt2017. május 26-án, pénteken a Megyei Vöröskereszt szervezésében Elsősegélynyújtó versenyen vettünk részt 5 fős csapatunkkal: Diószegi Györgyi, Kavasánszki Orsolya, Lengyel Kitti, Buza Ferenc, Kovács Levente részvételével, Ózdon. 17 helyszínen tettük próbára tudásunkat és felkészültségünket. A szervezők mindent megtettek azért, hogy a „szituációk és a sebek” élethűek legyenek, így helyt kellett állnunk szimulált hasi sérültek, kéz- és lábtöréses betegek stb. elsősegélynyújtásában is. A versenyre lelkiismeretesen felkészültünk, amelyet köszönünk szakmai vezetőinknek: Szabó Viktornénak, a gimnázium védőnőjének és Takács Krisztián mentőtechnikusnak. A verseny nagyon jó hangulatban telt. Tudásunkkal az előkelő megyei 3. helyezést szereztük meg. A megmérettetés után megismertük Ózd város szépségeit, ahová Balázs Beáta tanárnő kíséretében, állomások felkeresésével jutottunk el. Reméljük,hogy a versenyen szerzett tapasztalatainkat a való életben csak nagyon ritkán kell alkalmaznunk, de ha igen, akkor szakszerűen tudunk majd segíteni az emberi élet  és egészség védelmében.

Kavasánszki Orsolya
10.C osztályos gimnazista

 

Bővebben...
 
Településszépítő közösségi nap

altAz EFOP-1.3.5-16-2016-00723. sz. „Társadalmi szerepvállalás a közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban” című pályázat első programjaként Település szépítő közösségi napot szerveztünk 2017. május 31-én.

A közösségi napot közös imádsággal kezdtük, majd a programba bevont 110 fő 3 helyszínen kezdte meg a munkát.

A Kisboldogasszony templom és a Római Katolikus Plébánia udvarán padokat állítottak össze, festettek le és helyeztek el a tanulók és felnőtt segítőik, illetve az épületeket körülvevő udvar rendezését kezdték meg közös erővel.

A gimnázium udvarán szintén padokat állítottak össze és festettek diákjaink és segítőik.
 A rendészeti képzésben részt vevő fiúk földdel töltötték fel az iskola udvarát, a lányok virágokat ültettek.
A nap zárásaként a résztvevők meleg ebédet és süteményt fogyasztottak el az iskola sportpályáján.

A település szépítő nap sikeréhez föld és virág felajánlásával hozzájárult együttműködő partnerünk, a Városgazda Nonprofit Kft.

A padok összeállításához és a területrendezéshez szükséges anyagok beszerzése, illetve az étkezés biztosítása az EFOP -1.3.5-16-2016-00723. projekt terhére történt.

Köszönetet mondunk az összes résztvevőnek és együttműködő partnereinknek, hogy munkájukkal hozzájárultak a környezetünk szebbé tételéhez.

Szerencs, 2017. június 1.

Galgóczi Katalin

 

Bővebben...
 
Megyei bajnok a Bocskai fiú kosárlabda csapata

Az idei tanévben is megrendezésre került az V. korcsoportos megyei fiú kosárlabda bajnokság. 9 csapat nevezett, melyek 3 csoportban, oda-visszavágós rendszerben versenyeztek. A mieink a Fáy és a Fényi csapatával került egy csoportba, ahonnan veretlenül került a megyei döntőbe.
A négy csapat részvételével 2017.05.30-án rendezték a négyes döntőt a Diósgyőri Gimnáziumban, ahol a házigazdák mellett a Herman Ottó Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium versenyzett iskolánk csapatával.
Első meccsünket a Herman csapatával játszottuk, ahol nagyarányú (10-60-as) győzelmet arattunk. A döntőben az idei legnagyobb riválissal a Fényi csapatával nagyot küzdve nyertünk 60 – 52-re, így megyei bajnokként zártuk a szezont.
Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, és köszönöm nekik az egész éves kitartó munkájukat.

A képen balról jobbra:
Álló sor: Endrész Tamás(edző), Szepesi Péter, Asszú Áron, Varga Dávid, Géczi Márkó,
Alsó sor: Sándor Bence, Vecser Milán, Csáki Gergő, Meczó Kristóf.

 

Bővebben...
 
A Manna színház előadása

Gimnáziumunkban 2017. május 29-én a 10.C és a 10.H osztály a Független Színművészetért Alapítvány és a Manna közös produkcióját tekinthette meg. Négy tehetséges fiatal izgalmas színházi kezdeményezése Csokonai Az özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak c. művének színre vitele.  A három fiatal színész (Feczesin Kristóf, Szántó Balázs, Barna Zsombor) Szilágyi Bálint rendezésében mutatta be a bohózatot – úszósapkában. A rendező és a színészek célja az volt, hogy egy elfeledett nyelven keresztül, ismerős eszközökkel hozzák közelebb, értessék meg a fiatalokkal a Csokonai világának mélyén rejlő emberi problémákat, és megmutassák, mire képes a színház.  A 65 perces előadás végig szórakoztató, ugyanakkor tanulságos volt a diákok számára.

Gergely Lászlóné
magyartanár
 

 
Lezárultak az írásbeli érettségi vizsgák

2017. május 22-én a legutolsó érettségi tárgyból is megírták tanulóink az írásbeli érettségi vizsgát. A május 8-12-éig tartó időszakban a mindenki számára kötelező érettségi tantárgyakból (magyar, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv) adtak számot végzőseink a 4 év alatt összerendezett tudásukról. A további napokban a biológia, az ügyviteli alapismeret, informatika, belügyi rendészeti ismeretek, kémia, földrajz és végül a fizika következett: ezeket a tantárgyakat azok a tanulók választották 5. érettségi tárgyként, akiknek a továbbtanulásához vitt pontszámként előírásként szerepel. Középszinten 135 tanuló vizsgázott, míg emelt szinten 24 diákunk bizonyította magasabb szintű tudását. Az írásbeli vizsgák alatt rendellenesség, szabálytalanság nem történt, tanulóink kellő komolysággal használták ki a rendelkezésükre álló időt. A szóbeli vizsgák június 19-én kezdődnek 6 vizsgacsoportban. Bízunk benne, hogy a szóbeli érettségiig hátra lévő időszakot is kellő szorgalommal használják ki tanulóink!
 

 
Hegyalja Pedagógus Kupa

1971-ben indult útjára a Hegyalja Pedagógus Kupa Sárospatak, Tokaj, Királyhelmec és Szerencs csapatai által. 46 éve folyamatosan minden év tavaszán összejönnek egy-egy hétvégére a tanári csapatok, hogy megmérkőzzenek a futballpályán, majd kicserélik szakmai tapasztalataikat és ápolják a hagyományokat. A hosszú évek során tartós, baráti, kollegális közösségek kovácsolódtak, és mindig vannak új arcok, fiatalok, akik a régiek helyére lépnek.
Ennek köszönhető, hogy félévszázados jubileuma felé közeledik a kupasorozat, ami Európában is egyedülálló!
 

 
Ballagás

2017. május 6-án 10 órakor 26 hatosztályos és 116 négyévfolyamos maturáló és szeretteik gyülekeztek az aulában, hogy a középiskolai hagyományoknak megfelelően elbúcsúzzanak az alma mátertől. A 11. évfolyamos búcsúztatók méltó körülményeket teremtettek, virágdíszbe öltöztették az iskolát. Az emelkedett hangulatban zajló ünnepségen a búcsúzó ballagók utoljára vonultak végig a folyosókon mint bocskais diákok, mostantól az élet nagyobb kihívásainak kell megfelelniük!


Kocsis József
 

 
Bolondballagás

A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium 12. osztályos tanulói a hagyományokhoz híven a ballagást megelőző napon, vidámabb formában is elköszöntek az alsóbb éves társaiktól, ugyanis május 5-én vicces jelmezekbe öltözve körbejárták az iskolát, majd kivonultak a városba, ahol traktoros felvezetéssel, fesztiváli hangulatban sétáltak végig Szerencs főutcáján, énekelve, mulatozva. Volt olyan, aki rendőrnek, biciklis virágárus idős asszonynak, nővérkének, angyalnak, kisbabának vagy éppen indiánnak öltözött. A végzős diákok így nem csak a középiskolától, hanem a várostól is elbúcsúztak.


Jakab Tamás
osztályfőnök
 

 
Lezárult az ősz óta tartó angol nyelvi versenyünk

2017. május 8-án került sor az Angol Országismereti Versenyünk utolsó fordulójának eredményhirdetésére. A több hónapon át tartó megmérettetés során – melyre levelező formában került sor – a tanulók összemérhették tudásukat az angolszász kultúra különböző területein.
A híres helyektől a filmeken át az irodalomig több témát is érintettek az angol nyelvű feladatlapok. A versenyzők teljesítményét az egyes fordulók végén is értékeltük az angol nyelv tanulására ösztönző díjakkal. A legeredményesebb résztvevő Toplenszki Zalán 10. A osztályos diákunk volt, aki végül az összetett versenyben is diadalmaskodott. Gratulálunk!


Szegedi Mária
szaktanár
 

 
Almássy László Egyházmegyei Földrajz Verseny

altIskolánk tanulói a többfordulós Almássy László Egyházmegyei Földrajz Verseny megyei döntőjében harmadik helyezést értek el. A győztes csapat tagjai:


Buzsik Boglárka
Lajcsák Domonik
Mészáros Ferenc
Rákóczi Bettina 8. H osztályos tanulók


Búzáné Tóth Márta

Bővebben...
 
2016-17 A 12. évfolyam búcsúztatása a szerencsi Kisboldogasszony templomban

Kedves, barátságos és közvetlen légkörben búcsúzott el a 12. évfolyam növendékeitől Kocsis Sándor plébános úr az utolsó tanítási napon.
A templomi környezetben mindig felemelőbb, meghittebb és ünnepélyesebb a közösségi összejövetel.  Végzős évfolyam esetében a búcsúzás, az elválás és az ima ünnepélyes keretét még inkább kiemeli ez a szakrális tér. Plébánosunk kiemelte, hogy a templomban voltaképp nem búcsúzunk soha, mert a templom mindig visszavárja az embert.
Könyörgést hallhattunk tőle a diákok testi és lelki épségéért, a sikeres érettségi bizonyítványokért. Életpályájuk végigjárásához Krisztus segítségét és áldását kérte.
A közös imádság után a ballagók éneke következett, a Gaudeamus igitur, latinul és magyarul.
A templom épületét elhagyva, az udvaron mindenkit finom süteménnyel kínált Sándor atya. A tantestületből is többen jelen voltunk.
Megható és kellemes búcsúzó imaóra volt, amire mindannyian szívesen emlékezünk.

Rolek Ildikó Ágnes / vizuális kultúra – erkölcstan tanára

Bővebben...
 
Adoráció - 2017. április 28. péntek

János evangélioma 6. rész
Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.
2. És nagy sokaság követé őt,mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, a melyeket cselekszik vala a betegeken.
3. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival
4. Közel vala pedig húsvét,a zsidók ünnepe.
5. Mikor azért felemelé Jézus a szemeit,és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Hogyan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek?
6. Ezt pedig azért mondá,hogy próbára tegye őt:mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.
7. Felele neki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek,hogy mindenikök kapjon valami keveset.
8. Monda neki egy az ő tanítványai közül,András, a  Simon Péter testvére:
9. Van itt egy gyermek, a kinek van öt árpa kenyere és két hala, de mi az ennyinek?
10. Jézus pedig mondta: Ültessétek le az embereket. Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, számszerint mintegy ötezren.
11. Jézus pedig vevé a kenyeret, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek: hasonlóképen a halakból is, a mennyit akarnak vala.
12. A mint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen.
13. Összeszedék azért, és megtöltenék tizenkét kosarat az öt árpa kenyérből való darabokkal, a melyek megmaradtak vala az evők után.
14. Az emberek azért látva a jelt, melyet Jézus tön, mondanák: Bizonnyal ez ama próféta, a ki eljövendő vala a világra.
Eddig az evangélium igéje!
Így történt a csoda, melyet az elsős diákok még nem hisznek, de a negyedikesek már igen.
Tudják: Az Úr mindenre képes! Ámen.


V.B.
 

 
Miló Vikivel sportoltunk

altA Gyermekek Egészsége Programnak az egészséges táplálkozás mellett a mozgás népszerűsítése is fontos feladata. Ennek jegyében telt a Bocskaiban április 25-én a 2-3. óra, amikor a Miló Vikivel, a boksz világbajnokkal majd 650 gimnazista tanuló állt ki a kosárlabda pályára, hogy bizonyítsa a program iránti elkötelezettségét. Jól éreztük magunkat, köszönjük,  Viki!

Bővebben...
 
« ElsőElőző1234KövetkezőUtolsó »

1. oldal / 4