Bocskai István Katolikus Gimnázium
Ma 2024. 6. 13, csütörtök, Antal, Anett napja van.
Holnap Vazul napja lesz.
Az általad nézett oldal: Címlap
Felkészítés a központi írásbelire

 alt

 
Tiszteletadás az aradi vértanúk előtt

altGimnáziumunk 2018. október 5-én reggel ünnepi műsor keretében tisztelgett az aradi vértanúk emléke előtt. A Himnusz közös eléneklése után Jancsovszki Máté tanár úr ünnepi beszédében nem csak a hősökre emlékezett, hanem utalt arra is, hogy milyen hatásuk van a mai napig. A 11.A osztály tanulói (Kiss Bettina, Miliczki Martina Evelin, Sipos Attila, Takács Zsanett, Tvergyák Balázs és a technikai segítő Gábor Dávid) az ünnepi műsor keretében kitért a korabeli történésekre, illetve versekkel, versrészletekkel idézte a hősök emlékét. Az emlékműsorban Nagy Attila tanár úr is közreműködött, valamint az énekkar is részt vett. A műsort Gergely Lászlóné állította össze. Nemzeti nagyjainkra való emlékezésünk méltóságteljesen zajlott, hozzájárul a hazafias érzelmeinkben való elmélyüléshez.

Gergely Lászlóné
tanár
 

Bővebben...
 
Látogatás a Városi Könyvtárban

alt2018. október 1-jén kilencedik évfolyamos diákjainkkal a Szerencsi Városi Könyvtárba látogattunk el.
Az Országos Könyvtári Napok keretében megtartott látogatásunkon tanulóink megismerkedtek a könyvtár felépítésével, valamint a szépirodalmi kínálatból is kaptak ízelítőt.
A kezdeményezés célja az volt, hogy az olvasást népszerűsítsük minden korosztály körében.

Kovács Judit és Magyar Anett

 

Bővebben...
 
Laudáció, 2018.09.28.

alt„Uram, mutasd meg nekem a Te utadat, hogy járhassam a te igazságodban és teljes szívvel tiszteljem nevedet!”
Plébános úr a következő témában elmélkedett a mai napon:
Ókori könyvekről, melyet papiruszra majd pergamenre vetettek. Kumráni tekercsről, melyet 1947-ben találtak meg. Az Újkori tekercsről, könyvnyomtatás előtti s az azt követő időkről, mely nem másról szólt, mint az emberiség gondolatainak papírra vetése.
Két nagyon híres fordítást említhetünk meg, mely az Ószövetség könyveiből fennmaradt. Az egyik Egyiptomból, melyet 72 tudós fordított le, mind egyezett, pár szó kivételével Kr.e. 150 körülről, míg a másik Szent Jeromos fordítása latin nyelvre.
Hazai vonatkozásban részletesen kitért Károly Gáspár 1590-ben készült első magyar nyelvű fordítására, mely a reformáció idejére esett. Ennek mintájára készíti el Káldi György 1626-ban katolikus-magyar fordítást. Itt hangsúlyozta ki Plébános úr, hogy nagy az egység a katolikus-református egyház között a fordítás tekintetében. 1600 nyelvre fordítják le világszerte a Szentírást, mely azért nagyon fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen.
Végezetül az Evangélium felolvasása után kérdést intézett a diákokhoz: Kinek tartjuk Jézus Krisztust? A válasz egyértelmű: mindenkinek az életében jelen van: az élet bármely területén, a megbocsájtásban és imádságainkban.

Szerencs, 2018.09.28.
Erdélyiné Mészáros Erika

Bővebben...
 
Bocskai kupa

alt2018. szeptember 30-án megrendezésre került iskolánkban „Bocskai kupa” elnevezésű fiú kispályás labdarúgó torna 9 csapat részvételével. A kupa a diákönkormányzat szervezésében zajlott. A tornán csak a gimnázium diákjai vehettek részt osztályonként 5+1 fős csapatokat alkotva. Más osztályokból való átigazolás is megengedett volt. A mérkőzések két pályán zajlottak: a műfüves és az újonnan átadott kézilabdapályán, 2 x 5 perces mérkőzésekkel. A torna első három helyezettje oklevél, érem, kupa díjazásban részesült.
A torna helyezettjei:
1. 12. R „Sevilla Sekanál”
2. 12. C „Elite Farkasok”
3. 12. R „Etil Alakulat”
A győztes csapat tagjai: Négyesi Péter, Lencsés Ábel, Sváb Martin, Vámosi Árpád, Rohály Roland, Csengő Krisztián, Kostyánszki Sándor.
A tornán egyéni díjazásban részesült Horvát Erik (legjobb játékos), Fridrik Roland (legjobb kaspus), Kiss Sándor (gólkirály) személyében.

Bővebben...
 
Vendégünk volt a Széchenyi-kutató Professzor!

alt2018. szeptember 27-én - nem sokkal a Bécsben, Széchenyi István életét bemutató előadása után - iskolánkban járt Dr. Takács Imre professzor, Széchenyi-kutató, volt országgyűlési képviselő. A 12. A osztály tanulói megismerhették a „legnagyobb magyar” családi hátterét, politikai szerepvállalását a reformkor idején. A rendhagyó történelem órán a végzős diákok sok érdekességet tudhattak meg a XIX. század első felének Magyarországáról, melyet minden bizonnyal hasznosítanak majd a közelgő érettségi vizsgán.

 

Braun Csaba
Szaktanár

Bővebben...
 
Laudáció, szept. 21.

altA mai adoráción történeteket kaptunk különböző típusú találkozásokról. Rögtön az első példa a harmadik típusú találkozások köréből került ki. Híradást kaptunk egy a közelmúltban rendezett konferenciáról, ahol az egyház és a NASA emberei egyszerre jelen voltak, és ahol a Földünkről összegyűjtött földöntúli tárgyakat vonultatták fel. Megtudtuk azt is, ha léteznek földön kívüli értelmes lények, akkor ők az isteni jóság irgalmáról és a Megváltóról csakis a földi emberek által szerezhetnek majd tudomást egy esetleges jövőbeli találkozás során.
A második találkozás-történet a csángó Antal Veronikáé. Ő 1935-ben született Botfalván négy testvér legidősebbikeként. Már fiatalon elhatározta, hogy istennek szenteli életét és felvételt kért a falujában működő Assissi Szent Ferenc missziós nővérek kongregációjába. A kommunista diktatúra azonban keresztülhúzta terveit és a szerzetesi életre készülő gyermeket elvitték a faluból miután a rendházat bezárták. Ezután Veronika a helyi plébános tanácsára tisztasági magánfogadalmat tett, gyerekeket, beteg időseket ápolt és szent életet élt, amíg egyszer elborult elméjű fiatal férfi - Veronika ellenállván erőszakos nemi közeledésének - meg nem ölte. Az ő történetének apropója a szeptember havának 22. napján történő boldoggá avatása. Példája arra tanít minket, egészítette ki Sándor atya magyarázatával a történetet, hogy annyit érünk emberként, amennyire hajlandóak vagyunk elmenni saját jóságunk, tisztaságunk és becsületünk megtartásában.
A harmadik találkozás a Dél-olaszországi Pescaraból származik, és egy szent és együgyű életet folytató, de fiatalon meghalt fiú és teremtője hosszas testi szenvedések utáni találkozásáról szólt. Utolsó mondataiban biztosította az őt halálos ágyán körülvevőket, hogy tekintetével továbbra is kíséri majd őket odafentről. Azzal visszaadta lelkét teremtőjének és sűrű rózsaillatot bocsátva öt napig feküdt ravatalán e csodával bizonyságot téve élete szent voltáról. Az ő boldoggá avatása is jelen hónap ünnepe.
Negyedszerre pedig egy példázatot hallottunk egy metaforikus utazásról a fizikai és az emberi hidegség tartományába; egyszerre éreztük a sarkkörön túli zord fagyot és az emberi szívet szorító önzés belső hideg fagyasztó hatását. Egy távoli, északi sziget ember nem lakta táján az önzés hidegében megfagyó egymástól elhidegült emberek képével bocsátotta el Sándor atya közösségünket a hétvégére. Története az emberi szeretet és önzetlenség tüzének áldozathozatal általi élesztésére és táplálására hívott fel mindannyiunkat.

Szerencs, 2018. szeptember 21.

Éliás Balázs

Bővebben...
 
Véradás

 alt

 
Tanévnyitó szentmise

altA 2018/2019-es tanévben évfolyamonként vettünk részt a tanévnyitó szentmisén. Plébános úr minden évfolyam számára megtalálta azt a központi gondolatot, amelyet a tanulók a tanév során vezérfonalnak tekinthetnek. Kiemelt szimbólum volt a „vadludak vonulása”, ahol a vezér viszi a jó, követhető úton a csapatot magával. Viszont ne veszítsük szem elől azokat az éppen gyengélkedő, segítségre szoruló társakat sem, akik felkarolásra, istápolásra szorulnak. Együtt, közös célért küzdve, becsülettel és tisztességgel, jósággal és szeretettel haladjunk azon a hosszú úton, amely a 9. évfolyamtól elvezet a 12. évfolyam sikeres befejezéséig. Ehhez kértünk erőt, egészséget és Isten áldását.
Gazdóf Miklósné
igh.

Bővebben...
 
Becsengettek! Megkezdődött a 2018/2019-es tanév.

altA hosszú, forró nyár végén 2018. augusztus 31-én, pénteken került sor a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 65. tanévének megnyitójára. A Himnuszt a diákok és tanáraik együtt énekelték, melyet Takács Zsanett 11. A osztályos tanuló szavalata és Danyikó Dorka 12. A osztályos tanuló éneke követett.

Dr. Gál András igazgató úr köszöntötte a megjelent vendégeket, szülőket, pedagógusokat, tanulókat. Külön üdvözölte az új 7. és 9. évfolyamos tanulókat, akiknek mielőbbi beilleszkedést és eredményes, boldog „Bocskais létet” kívánt. Tájékoztatta a diákokat a személyi változásokról, a nyár folyamán végzett felújításokról, ismertette a tanév kezdésével kapcsolatos tudnivalókat, majd a 2018/2019-es tanévet hivatalosan is megnyitotta.
Végezetül Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes az elkészült órarendről és az első hét aktuális teendőiről tájékoztatta a diákokat, majd valamennyi kollégának és tanulónak örömteli tanévkezdést kívánt.
Egeresiné Gáliczki Szilvia
szaktanár
Bővebben...
 
13. évfolyamos diákjaink szakmai elismerése

altA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a hagyományokhoz hűen idén is köszöntötte a szakmában kiváló eredmény elért végzős tanulókat. Az eseményt a népkerti Vigadó Étteremben 2018. június 4-én tartották, ahol Bihall Tamás elnök adta át az emléklapot iskolánk három tanulójának is: Hornyák Noéminek, Kovács Dórának, Sárai Evelinnek, akik a tanév során és a szakmai vizsgán is kitűnő eredményt értek el. Gratulálunk!


Kovács Judit szaktanár/osztályfőnök

Bővebben...
 
Sikeres szakmai vizsga

 altÜgyintéző titkár (54 346 02) OKJ-s bizonyítványt kapott 13 végzős diákunk 2018. június 1-jén. A vizsga három részből állt: gyakorlati, központi írásbeli és szóbeli tevékenység. A vizsgabizottság négy jeles, hét jó, két közepes minősítésű bizonyítvány állított ki a jelölteknek. Gratulálunk tanítványainknak és sok sikert kívánunk!

 


Kovács Judit
osztályfőnök, szaktanár

Bővebben...
 
Ballagás a Gimnáziumban

2018-ban is elérkeztünk a tanév legnemesebb eseményéhez, a ballagáshoz. Az igazi ünnepet megelőzően a diákok szerenádot adtak tanáraiknak, majd péntek délelőtt a hagyományoknak megfelelően kreatív jelmezekbe öltözve vonultak végig a városon a bolondballagás keretében.

Szombaton érkezett el az ünnepélyes búcsúzás tetőfoka, amely délelőtt 10 órakor vette kezdetét, a kivetítéssel, melyben a szülők büszkén szemlélhették meg gyermekeik négy év alatt elért teljesítményét. A kivetítést követően a ballagók énekszóval járták körbe az általuk szeretett gimnázium épületét.

A 11. évfolyam nevében Karasz Flóra megható szavakkal búcsúztatta el a végzős diáktársait, ezután a 12. évfolyam nevében Gál Réka búcsúzott el az itt maradó tanulóktól. Ezt követően a szalagkötések következtek, majd a Szerencsi Tehetségekért Alapítvány és Bocskai Alapítvány összesen 31 tanulót díjazott kiváló tanulmányi, valamint sport teljesítményéért.
A ballagást Kocsis Sándor címzetes esperes köszöntője, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő beszéde, valamint Dr. Gál András, a gimnázium igazgatójának ünnepi gondolatai zárták. Zárásképpen Asszú Áron 11. A osztályos tanuló szaxofon kíséretével a végzősök igazgató úr és osztályfőnökeik vezetésével kivonultak a gimnáziumból.

A 11. évfolyam osztályfőnökei
 
 
Felhívás

 alt

 
« ElsőElőző12345678910KövetkezőUtolsó »

9. oldal / 15